เมื่ออินเทอร์เน็ตทำให้ผู้คนทั่วโลกได้รู้สึกถึงการเชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดน ความหมายของการเป็น Global Citizen ก็ทวีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของโลก เป็นประชากรของโลกที่ความสนใจและความตระหนักต่อสิ่งรอบตัวไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงในประเทศของตนอีกต่อไป

จากกระแส #MeToo #BlackLivesMatter #ClimateChange #StopAsianHate สู่ #ย้ายประเทศกันเถอะ นิตยสารคิดฉบับนี้จะพาคุณไปสำรวจที่มาที่ไปของนิยามความเป็นพลเมืองโลกที่จะแสดงให้เห็นว่าประเด็นปัญหาระดับโลกนั้นใกล้ตัวทุกคนกว่าที่คิด และถึงเวลาแล้วที่เราต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการเป็น “พลเมืองโลก” ที่มีคุณภาพ เพื่อทำความเข้าใจถึงความเป็นไปของโลกในปัจจุบันและร่วมกันรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต