หากจะบอกว่า “Nothing is original” ก็คงไม่ผิดนัก เมื่อมองจากงานสร้างสรรค์ทุกวันนี้ ที่ยากจะเห็นว่าสิ่งใดเป็น “ต้นฉบับ” หรือของแท้ดั้งเดิม เพราะศิลปินรุ่นใหม่ต่างก็ใช้ความคิดสร้างสรรค์ หรือปรับแนวคิดจากศิลปินในอดีตมาต่อยอดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทั้งสิ้น นิตยสารคิดฉบับนี้ จึงอยากพาทุกคนไปสำรวจมุมมองที่ว่า หากเราจะสร้างอนาคตที่มั่นคงในวันข้างหน้า วันนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้รากเหง้าหรือบทเรียนจากในอดีตเช่นกัน