เมื่อ “ความเครียด” เริ่มมีอิทธิพลต่อตัวเรามากขึ้น “การบำบัด” จึงเปรียบเสมือนฮีโร่ที่ช่วยปลอบประโลมและฟื้นฟูสภาพจิตใจให้กลับมาดีได้อีกครั้ง ร่วมเรียนรู้ศาสตร์แห่งการออกแบบและนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อทำงานกับประสาทสัมผัสแต่ละด้านทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เพื่อเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจและผ่อนคลายความเครียดให้เราทุกคน