Life After Covid-19 แนวคิดเพื่อการปรับตัวสู่อนาคต

ดูเหมือนว่าโควิด -19  จะยังไม่โบกมือลาพวกเราไปง่าย ๆ อย่างที่ใจหวัง และเราทุกคนต่างต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับไวรัสนี้อย่างมีสติ ที่สำคัญคือต้องรอบคอบ 

เพราะแม้โรคระบาดนี้จะยังไม่หายไปไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ได้พรากจากพวกเราทุกคนไปก่อนแล้วนั้น กลับเป็น ‘วิถีชีวิตก่อนโควิด-19’ ที่เราคุ้นเคย ดังนั้น ไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคส่วนไหนของสังคม จึงต่างต้องปรับตัวเพื่อไปสู่ ‘วิถีชีวิตปกติใหม่’ หรือ Next Normal กันทั้งนั้น 

นิตยสารคิดฉบับพิเศษนี้ได้ชวน 11 นักคิดและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขามาจับเข่าคุยถึงหนทางเอาตัวรอดในยุคโควิด-19 รวมถึงโลกและวิถีชีวิตหลังจากนี้ ที่อาจน่ากลัวกว่าโรคระบาด หากเรายังไม่คิดที่จะเรียนรู้และปรับตัวจากความเปลี่ยนแปลง