แม้ระยะปลอดภัยจากโควิด-19 ยังไม่มีท่าทีว่าจะมาถึง และผู้คนต้องดำเนินชีวิตด้วยความกังวลใจ ขณะที่หลายธุรกิจยังต้องเดินหน้าต่อสู้กับโรคระบาดนี้โดยมีอาวุธคือ “ความคิดสร้างสรรค์”

เพราะการหยิบความเชี่ยวชาญและคุณค่าของบริษัทมาตอบโจทย์ความกังวลในใจของคนส่วนใหญ่ในเวลานี้ ด้วยการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างถูกที่และถูกทาง จะกลายมาเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าเอาไว้จนเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น และแม้ไม่ใช่ทุกคนที่หันมา แต่ความประทับใจในสิ่งที่ได้รับในยามวิกฤต ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะลืมกันได้ง่าย ๆ