ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อุบัติขึ้น เมื่อโลกเกิดโรคระบาดที่มีชื่อว่า “โควิด-19” ดิจิทัลกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่คอยพยุงให้ชีวิตดำเนินต่อไป ทั้งเรื่องเรียน ทำงาน แม้แต่การกินอยู่

โรคนี้กลายเป็นแรงกระตุ้นให้เราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีคิดอย่างเร่งด่วน ที่สำคัญเป็นสิ่งที่ผลักความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ออกมาใช้งาน พร้อมเปลี่ยนให้ความจำเป็นฉับพลันกลายเป็นความเคยชินในอนาคต เพื่อให้เรา ธุรกิจ และโลกได้ปรับตัว “เพราะการอยู่รอดในอนาคต ไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุด แต่เป็นผู้ที่ปรับตัวได้เก่งที่สุด”