ความแห้งแล้งอาจเป็นสิ่งแรกที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึงภูมิภาค “อีสาน” แต่ความชัดเจนของความเป็นอีสาน แท้จริงแล้วอาจเห็นได้จากวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ไปจนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ที่หลอมรวมกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถหาได้จากที่ไหน 

พลังของ “ลูกอีสาน” กำลังนำเอาต้นทุนเหล่านี้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน พร้อมกับสร้างโอกาสใหม่ในอนาคตที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขยายตัวเข้าสู่ความเป็นเมืองที่จะเจริญเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยี แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งวิถีแห่งชีวิต