หลายเสียงบอกว่าปีเก่าเผาหลอก แต่ปีใหม่นี้เผาจริง แม้แต่เรื่องงานที่คนส่วนใหญ่อุทิศเวลาให้แทบทั้งชีวิต บางงานก็หายไป ผู้คนหวาดหวั่นว่าจะตกงานหรือไม่ ในขณะที่งานใหม่ ๆ ก็กำลังจะเข้ามา แรงกดดันหลายอย่างที่ต้องเผชิญในอนาคต ทำให้เราไม่อาจนิ่งเฉย รอให้ถึงเวลาจึงจะเริ่มเปลี่ยน แต่เราควรจะเปลี่ยนก่อนถึงเวลาเร่งด่วนต่างหาก

ถึงเวลาแล้วที่พวกเราเหล่า “มนุษย์ทำงาน” ต้องก้าวข้ามความท้าทายที่จะถาโถมเข้ามา...เพื่ออนาคตการงานที่สดใสในทศวรรษใหม่นี้