วลีเดิมที่เราคุ้นเคยว่า ‘ปลาใหญ่กินปลาเล็ก’ อาจไม่เป็นจริงเท่ากับการที่ปลาเล็กพัฒนาความสามารถของตัวเองจนเป็น ‘ปลาเร็วแซงปลาใหญ่พราะการที่จะอยู่แข่งขันในสนามธุรกิจทุกวันนี้ คือการที่เราสร้างความสามารถของตัวเองให้อยู่เหนือคู่แข่ง หรือที่เรียกว่า Unfair Advantage ความสามารถที่ว่านี้จะต้องเป็นของมีค่า หายาก เลียนแบบหรือทดแทนไม่ได้ทั้งหมด และเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ เพียงแต่เราต้องหาให้เจอ...เพราะโอกาสมีอยู่เสมอ สำหรับคนที่มองเห็นข้อได้เปรียบของตัวเองและรู้จักดึงมันมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ