การเดินทางกับวันหยุดเป็นของคู่กัน เพราะนอกจากจะเป็นหนึ่งในวิธีเรียนรู้โลกและเรียนรู้ตนเองที่ดี การท่องเที่ยวยังเป็นการผ่อนคลายที่ควรค่ากับวันหยุดที่มีอยู่จำกัดของเราแต่ละคน ไม่ว่าวันหยุดที่กำลังจะมาถึงนี้ เราจะออกเดินทางไปที่ใด ทุกสถานที่ต่างมีเรื่องราวของตนเอง ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวและนักเดินทางแต่ละคน ว่าจะเก็บเกี่ยวเรื่องราวในมุมมองใดเพื่อมาเติมเต็มในสิ่งที่กำลังค้นหา หรือแม้แต่การไม่ออกเดินทางไปไหนเลย ก็อาจทำให้เราได้ค้นพบตัวตนและความสุขของวันหยุดในแบบฉบับของตัวเอง