แต่ก่อนการก่อร่างสร้างเมืองต้องรอผลิตผลจากทางรัฐเป็นหลัก มาวันนี้ หลากคน หลายเสียง มากความคิดเห็น ต้องการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองไปในทางที่ดีขึ้น ภาคเอกชนและประชาคมจึงได้ผันตัวเป็นผู้นำที่ผลักดันเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่พรั่งพร้อมมาสนับสนุนหรือแม้แต่ริเริ่มโครงการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์และเข้าใจอย่างแท้จริง ทั้งยังช่วยให้เมืองเดินหน้าอย่างมีอนาคตภายใต้แนวคิด "สมาร์ทซิตี้" ...เพราะพลเมืองในวันนี้ ไม่ได้มีบทบาทเพียงผู้อยู่อาศัยเท่านั้น แต่สามารถเป็นผู้สร้างและผู้พัฒนาเมืองที่อยู่ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยกัน

ช่องทางอื่นสำหรับการอ่านนิตยสารคิดออนไลน์

resource_a.png resource_g.png kid_app.png pdf_icon.pngissu_icon.png