TREND


อัพเดตข่าวสารและเรื่องที่น่าสนใจ

เส้นทางแห่งโอกาส

การส่งต่อผลิตภัณฑ์จากอีสาน ยิ่งทวีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้น เมื่อโครงข่ายทางรถไฟที่จะช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่าการขนส่งทางทะเล และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าขนส่งทางเครื่องบินได้มากถึง 75%

35 2 Min. Read

อีสานกับการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า

ก้าวต่อไปของ “โลจิสติกส์” อุตสาหกรรมพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมายาวนาน

36 1 Min. Read

การมาถึงของยานยนต์ยุคใหม่ของอีสาน

คาดการณ์ว่าในปี 2030 ประเทศไทยจะสามารถผลิตรถยนต์ได้ถึง 2 ล้าน 5 แสนคัน โดยครึ่งหนึ่งจะเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

160 4 Min. Read

เมื่อทุกจุดเติบโตจากการเชื่อมต่อ ตอนที่ 2

เส้นทางสายไหมใหม่อาจไม่ใช่โจทย์ของการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานแต่เป็นโจทย์ที่จะพลิกโฉมภูมิทัศน์ระเบียบโลกอย่างมีนัยสำคัญ

45 4 Min. Read

เมื่อทุกจุดเติบโตจากการเชื่อมต่อ ตอนที่ 1

การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของเมืองด้วย IoT เชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างยานพาหนะกับยานพาหนะ และระหว่างยานพาหนะกับโครงสร้างพื้นฐานรอบตัว

78 3 Min. Read

บทบาทของโดรนในการขนส่งสินค้า

การสร้างโดรนแบบผสมผสานระหว่างความรวดเร็วและพลังงานขับเคลื่อนที่ช่วยลดมลภาวะทางอากาศ เพื่อพัฒนาธุรกิจ e-commerce ที่เติบโตขยายตัวแบบไร้พรมแดน

75 3 Min. Read

อีกขั้นของระบบโลจิสติกส์

การแข่งขันด้านความเร็วปะทุเดือด เมื่อระบบโลจิสติกส์เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี AI ระบบอัตโนมัติ Big Data Analytics เเละการขนส่งด้วยโดรน ทำให้ e-commerce ในตลาดออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

66 4 Min. Read

จุดเปลี่ยนด้านคมนาคมและขนส่งของโลก

ในโลกดิจิทัลเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัว จากวิธีการสื่อสาร การเดินทาง และกระทั่งเปลี่ยนเมืองทั้งเมือง จึงเป็นโจทย์อันท้าทายของทุกฝ่ายที่จะต้องวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองให้สามารถตอบโจทย์ความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับคนทุกกลุ่ม

445 5 Min. Read

การปรับตัวของยานยนต์ส่วนตัว (Personal Transport)

ปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "การปฏิวัติเงียบ" บนท้องถนนทั่วโลก นอกจากรถยนต์พลังไฟฟ้าจะแพร่หลายขึ้นมาก ภายในปี 2025

162 7 Min. Read

ธุรกิจแบ่งปันยังไปต่อได้ในด้านการขนส่ง (The sharing revolution)

ธุรกิจแบบแบ่งปัน หรือ Sharing Community เป็นแนวโน้มที่สำคัญด้านเศรษฐกิจ และยังเป็นทางออกสำหรับการเติบโตของจำนวนผู้บริโภคในอนาคต ท่ามกลางพื้นที่ที่จำกัด

154 4 Min. Read

วัฒนธรรมอีสาน ผลิดอกออกผล

การถ่ายเทวัฒนธรรมผ่านสินค้าทางวัฒนธรรมในโลกสมัยใหม่ บางช่วงบางตอนวัฒนธรรมดั้งเดิมถูกมองเป็นสิ่งไม่เข้าสมัย ความท้าทายนี้ทำให้นักสร้างสรรค์ต้องกลับมาทบทวนภูมิปัญญาท้องถิ่น ว่าจะยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้มีคุณภาพยิ่งไปกว่าเดิมได้อย่างไร

476 2 Min. Read

พลังงานภายใต้เงื่อนไขใหม่

นับวันความต้องการไฟฟ้ายิ่งเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทรัพยากรในการผลิตไฟฟ้ารูปแบบเดิมมีข้อจำกัดลงทุกวัน คำถามในวันนี้คืออีสานบ้านเราจะผลิตพลังงานสะอาดอย่างไร จากทุนธรรมชาติที่เรามี

511 2 Min. Read
See More
j