การทำสวนเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและสามารถบรรเทาความเครียดจากชีวิตได้ หากเรานำการทำสวนมาประยุกต์เข้ากับการบำบัดสุขภาพจิต ก็คงจะสร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายอย่างเช่นที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ ย่านลูอิสแชม (Lewisham) ทางตอนใต้ของลอนดอน มีสวนที่เปิดให้ผู้ป่วยเข้ามาทำกิจกรรมและใกล้ชิดธรรมชาติชื่อว่า Sydenham Garden

จากการรวมตัวกันของเพื่อนบ้านที่ต้องการสร้างสวนของชุมชนขึ้นจนต่อยอดกลายเป็นองค์กรเพื่อการกุศล มาถึงการเป็นศูนย์บำบัดสุขภาพจิตและผู้ป่วยสมองเสื่อม ระหว่างปี 2017–2018 Sydenham Garden มีผู้ป่วยเข้ามาทำกิจกรรมแล้ว 313 ราย พวกเขาต่างได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้ลองทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อเอาชนะความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวัง 

โดยปกติคนไข้แต่ละรายจะใช้เวลา 6–12 เดือนในการบำบัด ทั้งนี้การบำบัดประกอบไปด้วย 4 โปรเจ็กต์หลัก ได้แก่ 1. Garden สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายในเวลา 2 ชั่วโมงครึ่งกับการเรียนรู้การทำสวน การทำกิจกรรมตามฤดูกาล และการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 2. Art & Craft เหล่าสมาชิกจะลงมือทำงานฝีมือ เช่น เทียน การ์ดอวยพร เค้ก หรือของประดับตกแต่งสำหรับเทศกาล ซึ่งจะทำให้ทุกคนได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร 3. Growing Lives โปรเจ็กต์การทำสวนอย่างจริงจัง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมหน้าดิน การหว่านเมล็ด การเรียนรู้การเพาะปลูก ไปจนถึงทำการตลาดสำหรับขายพืชผักที่เก็บเกี่ยว อีกทั้งยังได้รับความรู้เรื่องโภชนาการ การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อจุดประสงค์ในการฟื้นฟูสุขภาพด้านจิตใจและช่วยให้สุขภาพทางกายดีขึ้น สมาชิกที่เข้าร่วมยังได้รับใบประกาศนียบัตรจากองค์กร Open College Network ที่สามารถใช้ประกอบอาชีพได้ในอนาคต

โปรเจ็กต์สุดท้ายคือ Sow & Grow เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะแรกของภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ด้วยการให้ทำกิจกรรมอย่างทำสวน ทำอาหาร และทำงานศิลปะ รวมทั้งยังใช้การบำบัดด้วยการกระตุ้นการรู้คิด (Cognitive Stimulation Therapy) ตลอดจนมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดและถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ไปจนถึงบอกเล่าความทรงจำเพื่อระลึกความหลังของคนไข้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติเมื่อออกไปสู่สังคมภายนอก

Sydenham Garden เป็นหนึ่งใน 1,500 องค์กรที่อยู่ในโครงการ Growing Health ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กร Garden Organic และ Sustain โดยมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนให้คนในชุมชนได้ร่วมมือกันเพาะปลูกและทำกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติ เพื่อวิจัยผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถทำงานร่วมกับการบริการด้านสุขภาพได้ 

การบำบัดด้วยธรรมชาติหรือ Green Therapy จึงเป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพทางจิตใจ ซึ่งนอกจากการทำสวน ก็ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ทำให้เราสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ เช่น การออกแคมป์ เดินป่า ทำฟาร์ม หรือใช้เวลาอยู่กับสัตว์ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ผลตอบรับที่ดีไม่แพ้กับการรักษาด้วยศาสตร์อื่นๆ

ที่มาภาพ : facebook.com/SydenhamGarden

ที่มา :
บทความ “Beacon Report: Growing Health Recipe for Success” จาก sustainweb.org
บทความ “Green Therapy: How Gardening Is Helping to Fight Depression” โดย Sarah Johnson จาก theguardian.com
sydenhamgarden.org.uk

เรื่อง : นพกร คนไว