แน่นอนว่าโรคอย่างการหลงรักตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder) อาจเป็นโรคบุคลิกภาพผิดปกติที่เรารู้จักกันมานานแล้ว แต่เชื่อหรือไม่ว่า โรคทางใจเหล่านี้ก็มีวิวัฒนาการไม่น้อยหน้าความเร็วของเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นอาการที่เรียกว่า Phobia หรือโรคกลัว โรคทางจิตเวชที่จัดอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวลชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยจะมีความกลัวที่รุนแรงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากผิดปกติ หรืออาการ Philia ที่หมายถึงการรักสิ่งต่างๆ หรือเหตุการณ์บางอย่างจนมากเกินไป โดยสถาบันสุขภาพจิตแห่งชาติของสหรัฐอเมริการะบุว่าร้อยละ 8 ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศมีอาการ Phobia โดยผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีภาวะดังกล่าวมากกว่าผู้ชาย อาการ Phobia นี้ยังแสดงออกมาเป็นอาการทางกายได้ด้วย เช่น อาการคลื่นไส้ ตัวสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ รู้สึกหลอนหรือถูกครอบงำโดยสิ่งที่หวาดกลัว 

สมาคมจิตแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาได้จำแนกความกลัวออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ภาวะกลัวสังคม (Social Phobias) ภาวะกลัวสถานที่หรือสถานการณ์ที่หาทางหลีกหนีได้ลำบาก (Agoraphobia) และภาวะกลัวในบางสิ่งบางอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Specific Phobias) เช่น กลัวแมงมุม กลัวงู กลัวเข็ม เป็นต้น โดย Phobia ที่พบมากอาจแบ่งออกคร่าว ๆ ได้เป็นการกลัวสภาวะแวดล้อม ความกลัวเกี่ยวกับสัตว์ ความกลัวเกี่ยวกับการแพทย์และการรักษา และความกลัวต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง แต่สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีก็คือคนเราสามารถที่จะหวาดกลัวอะไรก็ได้ตามวิวัฒนาการของโลก ความเชื่อ หรือแม้แต่ค่านิยมที่เปลี่ยนไป และความกลัวต่อสิ่งต่าง ๆ นี้ก็สามารถเพิ่มขึ้นได้ไม่มีที่สิ้นสุด...หากมนุษย์ยังคงไม่หยุดที่จะกลัว 
ลองดูชื่ออาการ Phobia ที่ยกมาเป็นตัวอย่าง แล้วอาจพบว่า Phobia นั้นไม่ได้ห่างไกลจากตัวเราเท่าไรเลย

Achluophobia – กลัวความมืด
Acrophobia – กลัวความสูง
Agoraphobia - กลัวพื้นที่โล่ง
Amaxophobia – กลัวการขับรถ
Androphobia – กลัวผู้ชาย
Anthrophobia – กลัวดอกไม้
Aphenphosmphobia – กลัวการถูกสัมผัส
Arithmophobia – กลัวตัวเลข
Astraphobia – กลัวฟ้าแล่บฟ้าร้อง
Atelophobia – กลัวความไม่สมบูรณ์แบบ
Atychiphobia – กลัวความล้มเหลว
Autophobia – กลัวที่ต้องอยู่คนเดียว
Aphenophobia – กลัวรวย
Bacteriophobia – กลัวแบคทีเรีย
Barophobia – กลัวแรงโน้มถ่วง
Bathmophobia – กลัวขั้นบันไดหรือทางลาดเอียง
Cacophobia – กลัวความอัปลักษณ์
Catoptrophobia – กลัวกระจก
Chronophobia – กลัวเวลา
Coulrophobia – กลัวตัวตลก
Cyberphobia – กลัวคอมพิวเตอร์
Dendrophobia – กลัวต้นไม้
Dystychiphobia – กลัวอุบัติเหตุ
Ecophobia – กลัวบ้าน
Elurophobia – กลัวแมว
Ephebiphobia – กลัววัยรุ่น
Gamophobia – กลัวการแต่งงาน
Glossophobia – กลัวการพูดในที่สาธารณะ
Gynophobia – กลัวผู้หญิง
Heliophobia – กลัวพระอาทิตย์
Hemophobia – กลัวเลือด 
Hydrophobia – กลัวน้ำ
Iatrophobia – กลัวหมอ
Insectophobia – กลัวแมลง
Koinoniphobia – กลัวห้อง
Leukophobia – กลัวสีขาว
Lockiophobia – กลัวการคลอดลูก
Mageirocophobia – กลัวการทำอาหาร
Melanophobia – กลัวสีดำ
Mysophobia – กลัวความสกปรกและเชื้อโรค
Necrophobia – กลัวความตายและสิ่งที่ตายแล้ว
Noctiphobia – กลัวกลางคืน
Nosocomephobia – กลัวโรงพยาบาล
Obesophobia – กลัวน้ำหนักขึ้น
Octophobia – กลัวหมายเลข 8
Ombrophobia – กลัวฝน
Papyrophobia – กลัวกระดาษ
Pedophobia – กลัวเด็ก
Philophobia – กลัวความรัก
Phobophobia – กลัวที่จะกลัว
Podophobia – กลัวเท้า
Pteromerhanophobia – กลัวการบิน
Pyrophobia – กลัวไฟ
Scolionophobia – กลัวโรงเรียน
Selenophobia – กลัวพระจันทร์
Sociophobia – กลัวการประเมินจากสังคม
Somniphobia – กลัวการนอน
Tachophobia – กลัวความเร็ว
Technophobia – กลัวเทคโนโลยี
Tonitrophobia – กลัวฟ้าผ่า
Venustraphobia – กลัวผู้หญิงสวย
Wiccaphobia – กลัวแม่มดและเวทมนตร์
Xenophobia – กลัวคนแปลกหน้า/คนต่างชาติ
Zoophobia – กลัวสัตว์

ที่มาภาพ : Unsplash/Andrik Langfield

ที่มา : บทความ “A to Z: List of Phobias, From the Strange to the Common” (19 พฤษภาคม 2019) โดย Kendra Cherry จาก verywellmind.com 

เรื่อง : พัชรินทร์ พัฒนาบุญไพบูลย์