ธุรกิจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนกำลังเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากทั่วโลก มีตัวอย่างของหลากหลายบริษัทที่เริ่มขยายธุรกิจไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือปรับเปลี่ยนตัวเองให้เท่าทันสถานการณ์ของโลกที่กำลังเผชิญปัญหาสภาพแวดล้อม โดยมุ่งหน้าใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือตัวอย่างที่น่าสนใจของธุรกิจที่สนับสนุนแนวคิดแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

Timberland แบรนด์รองเท้าชื่อดังมีแนวคิดการใช้ยาง ซึ่งเป็นวัสดุสำหรับผลิตรองเท้าและยางรถยนต์มาใช้อย่างคุ้มค่า โดยทางแบรนด์ได้รับความร่วมมือจาก Omni United บริษัทผลิตยางรถยนต์รายใหญ่ ที่ออกแบบยางรถยนต์จากยางที่มีคุณสมบัติรีไซเคิลได้ และเมื่อผ่านการใช้งานจนเสื่อมสภาพ ยางรถยนต์ทั้งหมดจะถูกส่งกลับไปยังโรงงานของ Timberland เพื่อนำมาผลิตเป็นพื้นรองเท้า ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดวงจรชีวิตของยางได้อย่างคุ้มค่า

นอกจากแบรนด์รองเท้า Timberland จะหันมาสนใจเรื่องการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การคำนึงถึงผลกระทบของธรรมชาติที่เกิดจากขยะในท้องทะเลก็ถูกให้ความสำคัญเช่นกัน อย่างที่ Adidas ได้ร่วมมือกับ Parley for the Oceans องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีเป้าหมายในการฟื้นฟูสภาพของท้องทะเล ด้วยการนำพลาสติกจากชายฝั่งทะเลมาออกแบบเป็นรองเท้าสำหรับวิ่ง อีกทั้งยังนำยางรถยนต์รีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบของพื้นรองเท้าด้วยเช่นกัน ขณะที่ในประเทศไทยก็มีแบรนด์รองเท้า ทะเลจร (Tlejourn) จากปัตตานี ที่นำขยะจากทะเลมาผลิตเป็นรองเท้า และตั้งราคาขายโดยไม่หวังผลกำไร

©facebook.com/thecleankilo

การนำขยะมาหมุนเวียนให้เป็นประโยชน์อีกครั้ง ไม่ได้เป็นวิธีเดียวที่ช่วยสนับสนุนแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน แนวคิด Zero Waste หรือการลดการสร้างขยะให้ได้มากที่สุด ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่มีการนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นแนวคิดที่กำลังได้รับความนิยม The Clean Kilo ซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆ ในเมืองเบอร์มิงแฮม ก่อตั้งขึ้นด้วยจิตสำนึกเกี่ยวกับการลดมลพิษต่อธรรมชาติที่เกิดจากการใช้พลาสติก เชิญชวนให้ลูกค้านำกล่องหรือถุงมาใส่ของเอง อีกทั้งยังจำหน่ายเฉพาะพืชผลที่สนับสนุนผู้ผลิตและเกษตรกรท้องถิ่นเท่านั้น แนวคิดซูเปอร์มาร์เก็ตแบบ Zero Waste ได้ขยายไปในหลายประเทศทั่วโลก สำหรับประเทศไทยก็มีร้านอย่าง Refill Station หรือปั๊มน้ำยา ที่ลูกค้าสามารถนำขวดหรือภาชนะที่บ้านมาเติมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดกลับไปใช้ได้เอง โดยคิดราคาจากการชั่งน้ำหนัก

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่สร้างปัญหาซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณน้ำทิ้งที่ใช้ในการผลิตเสื้อผ้า รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ซื้อเสื้อผ้าจำนวนมากแต่กลับใส่น้อยครั้ง โดยเฉพาะเสื้อผ้าเด็กทารกที่มักถูกเก็บไว้เฉยๆ ในตู้จนกระทั่งเด็กโตและสวมใส่ไม่ได้ แม้จะสามารถบริจาคและส่งต่อเสื้อผ้าให้ญาติหรือคนรู้จักที่มีลูกเล็กได้ แต่ก็ใช่ว่าจะทำเช่นนี้ได้เสมอไป แบรนด์เสื้อผ้าเด็กจากเดนมาร์กชื่อว่า Vigga จึงเกิดความคิดในการให้เหล่าคุณพ่อคุณแม่ “เช่า” เสื้อผ้าสำหรับลูกๆ และสามารถส่งคืนได้เมื่อเด็กๆ โตขึ้น ด้วยเล็งเห็นถึงผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้า ตลอดจนรายจ่ายที่พ่อแม่ต้องแบกรับในการซื้อเสื้อผ้าเมื่อลูกๆ เริ่มเติบโต

©facebook.com/vigga.us

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่งจากหลายธุรกิจที่มีแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมามีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม และช่วยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะสายเกินไป

ที่มา: 
adidas.com
timberland.com
thecleankilo.co.uk
vigga.us

เรื่อง: นพกร คนไว