ปิกัสโซ (Picasso) เป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินเปี่ยม ‘พรสวรรค์’ ประวัติของเขาระบุชัดว่า จิตรกรและประติมากรคนนี้มีความสามารถโดดเด่นมาตั้งแต่เล็ก และฉายแววแบบหาตัวจับยากมาตั้งแต่ยังไม่เข้าวัยรุ่น

คนรุ่นหลังมักเล่าขานกันถึงพรสวรรค์ของปิกัสโซ แต่ข้อมูลที่มักตกหล่นไปและไม่ค่อยมีคนบอกต่อกันคือ ปิกัสโซนั้นขยันอย่างยิ่ง!

ตลอดชีวิตของเขา ศิลปินผู้นี้สร้างสรรค์ผลงานไว้ถึง 50,000 ชิ้น ปิกัสโซมีอายุรวม 91 ปี หากลองคำนวณคร่าวๆ เราจะพอเห็นภาพว่า เขาทำงานมากกว่าหนึ่งชิ้นทุกวัน!

ปิกัสโซมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1881-1973 นั่นแปลว่า เขาทำงานศิลปะตลอด ไม่เว้นแม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง รวมถึงหลังสงครามด้วย

นอกเหนือจากงานจิตรกรรม เช่น ภาพหญิงสาวแห่งอาวิญง (Les Demoiselles d'Avignon) หรือ เกอร์นิกา (Guernica) อันโด่งดัง ปิกัสโซยังสร้างงานประติมากรรมไว้มากมาย

©seemsartless.com

Bull’s Head (1942) หรือ หัวกระทิง คืองานประติมากรรมที่โดดเด่นของปิกัสโซในช่วงสงคราม ประติมากรรมรูปหัวกระทิงนี้ ทำมาจากอานและมือจับจักรยาน และมีส่วนประกอบเพียงสองชิ้นเท่านั้น ในช่วงเวลาที่ข้าวยากหมากแพงช่วงสงคราม ปิกัสโซก็ยังทำงานตลอด และหาวัสดุที่ใช้ทำงานจากกองเศษวัสดุ เขาเล่าว่า

“วันหนึ่ง ผมพบอานจักรยานเก่าๆ และมือจับจักรยานที่สนิมขึ้นแล้วในกองของที่วางของสัพเพเหระไว้รวมๆ กัน ในเสี้ยววินาที ของทั้งสองอย่างนี้ก็ประกอบร่างกันขึ้นในหัวของผม 

ไอเดียเรื่องหัวกระทิงแล่นเข้ามาก่อนที่ผมจะมีโอกาสคิดเสียอีก ผมแค่เชื่อมโลหะสองชิ้นนี้ไว้ด้วยกัน … ถ้าคุณมองเห็นแค่หัวกระทิง และไม่เห็นมือจับและอานจักรยาน ผลกระทบที่เกิดจากงานประติมากรรมชิ้นนี้ก็จะลดลง”

แม้การนำวัสดุมาใช้ใหม่มักเกี่ยวข้องกับการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ แต่ศิลปินก็คิดใหม่เรื่องวัสดุต่างๆ เช่นกัน พวกเขาไม่ได้คิดค้นนวัตกรรมอย่างนักวิทยาศาสตร์ หรือระบบเศรษฐกิจการนำกลับมาใช่ใหม่อย่างนักเศรษฐศาสตร์ 

แต่ศิลปินนั้นแสดงให้เห็นถึงของศักยภาพของมนุษย์ในการคิดและจินตนาการถึงวัตถุหรือวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้สถานการณ์จะคับขันหรือมีเงื่อนไขมากมายเพียงใดก็ตาม

ที่มา : 
https://www.pablopicasso.org/bull-head.jsp
https://www.moma.org/audio/playlist/19/41

เรื่อง : กัญญ์ชลา นาวานุเคราะห์