โครงการ Designing Impact Program ได้รับการต่อยอดเป็นกิจกรรมที่ส่งต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อสังคมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในกิจกรรมที่น่าสนใจคือ Designing Impact Weekend ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในกิจกรรมภายในคือ เวิร์กช็อป “DIY for Elderly” โดยทีม Sintorn7 ร่วมกับ Fabcafe Bangkok ที่ได้ชวนผู้เข้าร่วมมาแฮ็กเก้าอี้พลาสติกที่มีให้พบเห็นได้ทั่วไปให้เป็นเก้าอี้ที่รองรับกับการใช้งานของผู้สูงอายุมากขึ้น ในกิจกรรมเวิร์กช็อป “DIY For elderly” ผ่านการพัฒนาจากประสบการณ์ที่พบเจอมาเพื่อต่อยอดในการสร้างสรรค์เป็นรูปแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุในแบบเฉพาะตัว

"เก้าอี้พลาสติกเป็นเก้าอี้ที่หาง่ายได้และเป็นการประยุกต์เฟอร์นิเจอร์เก่ามาใช้งานใหม่ได้"

ก่อนเริ่มต้นกิจกรรม ทีม Sintorn7 ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการกับผลลัพธ์ที่ได้เป็นความคิดและทัศนคติที่เปลี่ยนไปสู่การออกแบบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม จากโอกาสในการได้ลงพื้นที่เพื่อพูดคุยกับผู้ใช้งานจริง วิธีคิดอย่างกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Designing thinking) ที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างตัวต้นแบบและทดสอบการใช้งานก่อนจะผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์สาธารณะที่ใช้งานได้จริง โดยเวิร์กช็อปในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณกัลยา โกวิทวิสิทธิ์ หนึ่งใน facilitators ที่มาร่วมแชร์ความรู้เรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นวิธีคิดหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบนั้นเริ่มต้นจากการตั้งคำถาม ตั้งสมมติฐาน หาวิธีการทดลอง และทดสอบ พิจารณาร่วมกับตัวแปรหรือเกณฑ์วัดตามความสำคัญ เริ่มจากการ discover > define > develop > deliver โดยสร้างคำถาม วิเคราะห์ (Analysis) และสังเคราะห์ (Synthesis) เพื่อให้ได้ดีไซน์บรีฟที่ถูกต้อง เมื่อทำทั้งกระบวนการแล้วก็ทำทวนทั้งหมดอีกครั้งเพื่อเข้าสู่กระบวนการออกแบบปกติ

ความสำคัญของการออกแบบจึงเป็นการออกแบบจากข้อมูลจริง เวิร์กช้อปนี้จึงเริ่มต้นด้วยการแจกโจทย์ เก้าอี้พลาสติก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้แฮ็กผ่านวิธีการคิดเชิงออกแบบนี้เอง

จากโจทย์สู่การเริ่มต้นอย่างง่ายๆ ผ่านการแชร์ไอเดียด้วยโพสต์อิท ผู้เข้าร่วมจะได้เขียน “ปัญหาของผู้สูงอายุ” (สีชมพู) “พฤติกรรม” (สีเหลือง) และ “สุขภาพ” (สีฟ้า) โดยแบ่งผู้เข้าร่วมเป็น 3 ทีม แต่ละทีมเลือก 1 ไอเดียจากโพสต์อิทแต่ละสี เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นและต่อยอดเป็นโจทย์ในการออกแบบ กิจกรรมในครั้งนี้สามารถแบ่งทีมได้เป็น 

  1. ทีม “เป็นหนึ่ง” ชื่อผลงาน “หนึ่งในใจคุณ” ออกแบบเก้าอี้จากไอเดียเก้าอี้ที่มั่นคง ผู้สูงอายุลุกหรือนั่งแล้วไม่ล้มง่าย หรือไม่หัก, นั่งพักผ่อนสบาย มีพนักพิงเสริมหลังเสริมคอ, ป้องกันผู้สูงอายุในกรณีที่เป็นโรคความดัน/เป็นลม/วูบ โดยมีเสียงเตือนเมื่อผู้สูงอายุเป็นลม มีเข็มขัดคาด และมีล้อสามารถเข็นได้และสามารถล็อกล้อได้เพื่อความปลอดภัย

  1. ทีม “หลับสบาย” ชื่อผลงาน “เก้าอี้โอบอุ้ม” ออกแบบเก้าอี้จากโจทย์เก้าอี้ที่นั่งนานได้โดยไม่ปวดหลัง สามารถหลับพักผ่อนได้ มีหมอนหนุนหลังและหัว และมีเก้าอี้พักเท้า

  1. ทีม “la chaise du bonheur (C.B.)” ชื่อผลงาน “เก้าอี้แห่งความสุข” ออกแบบเก้าอี้จากโจทย์เป็นการสร้างอุปกรณ์เสริมสำหรับนำไปประกอบได้กับเก้าอี้ที่บ้านโดยไม่ต้องซื้อใหม่ เนื่องจากผู้สูงอายุบางท่านติดเก้าอี้ตัวโปรด มีที่จัดเก็บไม้เท้าสำหรับผู้สูงอายุสามารถนำมาเสียบไว้กับเก้าอี้ได้ มีราวพยุงหรือโต๊ะวางสำหรับอ่านหนังสือ

หลังจากแต่ละทีมได้ทดลองประกอบวัสดุเข้ากับเก้าอี้พลาสติกให้ตรงกับไอเดียที่กำหนดไว้แล้ว การนำเสนอผลงานของแต่ละทีมก็เกิดการต่อยอดเพื่อพัฒนาได้จากความคิดเห็นที่ละคนต่างแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยที่สำคัญคือการที่ผู้เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นเรื่องกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ปัจจัยในเชิงข้อจำกัดที่ถูกนำมาคำนึงถึงเพื่อเป็นแนวคิดในการออกแบบ ไม่ใช่แค่เพียงเฟอร์นิเจอร์แต่ยังรวมถึงผลงานออกแบบอื่นๆ เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยไม่จำกัดว่าเป็นนักออกแบบเท่านั้นที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ แต่คนจากแต่ละสาขาที่มีความถนัดหลากหลาย ทุกคนสามารถนำความรู้เรื่องผู้สูงวัยและความถนัดที่มี นำมาช่วยสร้างอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

FB: www.facebook.com/DesigningImpactProgram

Website: https://dip.tcdc.or.th/