สาหร่ายเป็นที่จับตามองในฐานะที่ช่วยตอบโจทย์ได้อย่างยั่งยืนในหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่เชื้อเพลิงชีวภาพ วัสดุที่ย่อยสลายได้ จนถึงอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม สาหร่ายช่วยให้มนุษย์สามารถพัฒนาไปสู่อนาคตที่ไม่มีการปล่อยของเสียทางอากาศ หรือกระทั่งทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นได้

©space10.io
 

รัฐบาลในหลายประเทศให้การสนับสนุนบริษัทต่างๆ เพื่อขยายโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับพาณิชย์ และเอเชียเป็นอีกตลาดที่กำลังเติบโตสำหรับเชื้อเพลิงชีวภาพหลังจากสหรัฐและยุโรปในเอเชียเองก็มีการเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกโตเกียว 2020 IHI Corporation ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทยเพื่อทดสอบการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่าย สำหรับเครื่องบินเพื่อการเดินทาง ความคิดริเริ่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การพัฒนาพลังงานใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น (New Energy and Industrial Technology Development Organization of Japan: NEDO) และมหาวิทยาลัยโกเบ อีกหนึ่งทางเลือกที่เกิดขึ้นคือการบริโภคสาหร่ายเป็นทางเลือกแทนอาหารโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์จากการทำเกษตร  สาหร่ายที่มีสารอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนที่มีความยั่งยืนมากกว่าเนื้อสัตว์ ที่สำคัญสาหร่ายก็ได้รับความสนใจในงานออกแบบจากการผสานเทคโนโลยีรวมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างน่าสนใจ ด้วยคุณสมบัติเชิงวิศวกรรมชีวภาพ และย่อยสลายได้ในธรรมชาติ เปิดเผยถึงประโยชน์ของสาหร่ายที่มีศักยภาพเป็นอย่างมาก รวมถึงบทบาทของสาหร่ายที่ค่อยๆพัฒนาขึ้น หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมของโลกอย่าง Space10 IKEA’s future-living lab เชื่อว่าสาหร่ายสามารถตอบโจทย์ให้กับบางปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของโลกได้ ตั้งแต่การขาดแคลนอาหารจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลองนึกภาพอาคาร อพาร์ตเมนต์ที่มีอุปกรณ์

©space10.io
 

Photobioreactor (ระบบสังเคราะห์แสงในระบบปิด) ซึ่งไม่เพียงแต่เพิ่มระดับของก๊าซออกซิเจน ยังสามารถผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าให้เป็นอาหารสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ได้ด้วย หรือนึกภาพที่จอดรถรับส่งรถประจำทางที่มีสาหร่ายช่วยดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ออกจากบรรยากาศ และผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าที่นำไปทำขนมปังที่มีสารอาหารมากเป็นพิเศษสำหรับครอบครัวที่ขาดแคลนอาหาร รวมทั้งคนในกลุ่มอาหารสร้างสรรค์กำลังสร้างการรับรู้และยกระดับความไม่น่าเชื่อถือของสาหร่ายกินได้  ซึ่งรวมถึงความต้องการของผู้บริโภคที่มากขึ้นสำหรับอาหารจากพืชและอาหารทางเลือกที่ไม่มีสาหร่าย การปฏิวัติด้านอาหารจากสาหร่ายเป็นสิ่งที่จะคงอยู่ต่อไป การเพิ่มขึ้นของอาหารทางเลือกจากสาหร่ายที่มีโปรตีนกำลังเข้าสู่ตลาด ผู้ค้าปลีกควรมองหาหุ้นส่วน Startups ที่เพิ่งเริ่ม เช่น Terramino Foods  และ New Wave Foods

©space10.io
 

อุตสาหกรรมสาหร่ายกำลังพัฒนาขึ้นอย่างมั่นคง นักวิจัยออกมาประกาศความก้าวหน้าใหม่ๆเกือบทุกเดือน ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการผลิตสาหร่ายเป็นเชิงพาณิชย์ได้เร็วขึ้น ภายในสิบปี

ข้างหน้าสาหร่ายจะเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่างๆ ในหลายภาคส่วน และทางเลือกที่ยั้งยืนได้

©newwavefoods.com
 

ที่มา 
https://space10.io/algae-dome/
https://space10.io/approach/
www.newwavefoods.com
www.terramino.com

เรื่อง ชมพูนุท วีรกิตติ และปิยวรรณ กลิ่นศรีสุข