[Featured Book]
The Paradox of Choice: Why More is Less
โดย Barry Schwartz

การให้เสรีภาพแก่ทุกๆ คนเป็นสิ่งสำคัญที่เราได้รับการปลูกฝังกันมากขึ้น และยังกลายเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เพราะเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และหนึ่งในเสรีภาพที่เราได้รับก็คือ ความสามารถในการตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง แนวคิดในการเพิ่มทางเลือกเพื่อยกระดับเสรีภาพและความพึงพอใจจึงเกิดขึ้นตามไปด้วย แต่การเพิ่มทางเลือกนั้น แท้จริงเป็นสิ่งที่ทำให้ความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นจริงหรือ แบร์รี่ ชวอตซ์ (Barry Schwartz) ได้เขียนหนังสือที่ชื่อ The Paradox of Choice: Why More is Less จากงานผลงานวิจัยจำนวนมาก เพื่อชี้ให้เห็นว่าตัวเลือกที่มากเกินไปนั้นส่งผลอย่างไรกับเราบ้าง

โดยหลักผลกระทบเมื่อเผชิญหน้ากับตัวเลือกมากๆ มีจากทั้งก่อนและหลังการตัดสินใจ สิ่งที่เกิดขึ้นทันทีคือความขัดแย้งของความคิด เราจะหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดโดยการเปรียบเทียบตัวเลือกทุกอันที่มีซึ่งมักทำให้เกิดความเครียด ตัวอย่างเช่น บริษัทกองทุนแห่งหนึ่งพบว่า พนักงานจะมีส่วนร่วมน้อยลงทุกครั้งที่มีการเสนอกองทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากความยากที่จะตัดสินใจให้ดีที่สุด จึงทำให้ผลัดวันในการเลือกไปเรื่อยๆ ท้ายที่สุดก็จะไม่เข้าร่วมเลย และถึงแม้ว่าจะตัดสินใจได้เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ตามมาคือความคิดของค่าเสียโอกาส เราจะครุ่นคิดถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ถ้าหากตัดสินใจอีกแบบ ความคิดที่วนเวียนอยู่กับตัวเลือกที่เราตัดทิ้งไป จะมาแทนที่ความพึงพอใจที่ควรจะได้รับ และส่งผลให้เรารู้สึกเสียดายและผิดหวังกับสิ่งที่เลือกไปแล้ว ตลอดจนความรู้สึกโทษตัวเองเมื่อเกิดความผิดพลาด แม้ว่าทางที่เราเลือกจะดีที่สุดในขณะนั้นแล้วก็ตาม กลายเป็นว่าโดยรวมแล้ว เราได้รับสิ่งที่ดีขึ้น แต่รู้สึกแย่ลงจากความตั้งใจของตัวเอง

จริงอยู่ที่ว่า การเพิ่มทางเลือกอาจจดูเหมือนเป็นการขยายโอกาสที่จะทำให้เราได้รับสิ่งที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น แต่ตัวเลือกที่มากเกินไป ก็สร้างปัญหาให้กับเราได้เช่นกัน ทางแก้อย่างหนึ่งที่ทำได้ก็คือ การกำหนดเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างชัดเจน และยอมรับว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ถูกต้องหรือตรงตามที่ต้องการได้หมดทุกครั้ง สิ่งสำคัญคือการมีความสุขกับตัวเลือกที่ได้ตัดสินใจไปแล้วมากกว่า

[Book]
The Art of Thinking Clearly
โดย Rolf Dobelli / Nicky Griffin

เราเป็นผู้ควบคุมการตัดสินใจด้วยตัวเอง หรือจริงๆ แล้ว เราถูกชี้นำจากบางสิ่งอยู่ The Art of Thinking Clearly คือหนังสือที่ตีแผ่กลไกความคิดที่แปลกประหลาดเมื่อเราถูกชักจูงและพาไปสู่การตัดสินใจที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริงโดยที่ไม่รู้ตัว เช่น เทคนิคการล่อลวงด้วยการเพิ่มตัวเลือกที่ไม่จำเป็น การสร้างความสับสนระหว่างปัจจัยในการคัดเลือกกับผลลัพธ์ หรือความคิดของการติดค้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่นักการตลาดมักนำมาใช้เพื่อทำให้เราไขว้เขว รวมถึงการเสนอวิธีการที่จะทำให้เราสามารถตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมมากขึ้น และช่วยตัดสาเหตุของการตัดสินใจที่ผิดพลาดออกไปให้เหลือน้อยที่สุด

[Talk]
How to Make Choosing Easier 
โดย Sheena Iyengar

จากการสำรวจพบว่า ชาวอเมริกันโดยทั่วไปมีจำนวนการตัดสินใจเฉลี่ยถึง 70 ครั้งต่อวัน ยิ่งเมื่อเราอยู่ในยุคที่หลายบริษัทพยายามเพิ่มสินค้าให้มากขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายด้วยแล้ว การใช้เวลาตัดสินใจในแต่ละครั้งจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ชีน่า ไอเยนการ์ จึงได้เสนอเทคนิค 4 ประการ ที่จะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น นั่นคือเทคนิคการตัดทอน หรือกำจัดตัวเลือกส่วนเกินที่ไม่จำเป็นทิ้งไป การทำให้เป็นรูปธรรมหรือการสร้างผลลัพธ์จากตัวเลือกให้เป็นภาพที่ชัดเจน การจัดหมวดหมู่ให้เราสามารถเห็นความแตกต่างได้โดยง่าย และการปรับความซับซ้อน ด้วยการค่อยๆ เพิ่มความซับซ้อนของตัวเลือกแต่ละข้อให้มากขึ้น 

สามารถรับชมได้ที่นี่: How to Make Choosing Easier

[Exhibition Catalogue]

Pure Gold
หนังสือจากนิทรรศการสัญจร “Pure Gold – Upcycled! Upgraded!” ที่สำรวจถึงมุมมองด้านคุณค่าของขยะ และการสร้างคุณค่าให้กับเศษวัสดุใหม่อีกครั้ง (Upcycling) ภายในเล่มรวบรวมบทความที่เกี่ยวข้องถึงสถานการณ์ที่สอดคล้องกับประเด็นนี้ของพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ผ่านมุมมองของภัณฑารักษ์ทั้ง 7 ท่านจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรม อุตสาหกรรม หรือวัสดุที่ถูกเลือกใช้เองก็ดี พร้อมทั้งรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงาน นักออกแบบ กลุ่มวัสดุ และวิธีการใช้ที่ถูกเลือกสรรมาสร้างเป็นผลงานออกแบบทั้ง 76 ชิ้นที่มีความหลากหลายและเกิดขึ้นเพื่อสร้างความหมายใหม่ให้กับเศษวัสดุที่ถูกมองข้ามและมองว่าไม่มีคุณค่าได้อย่างน่าสนใจ
 
เรื่อง : ชลดา เจริญรักษ์ปัญญา และ ศริยา สุวัณณาคาร