THINK TANK


เจาะลึกประเด็นเด่นอย่างรอบด้าน

บทความนี้ใช้หุ่นยนต์เขียน

หรือแท้จริง AI ยังคงเป็นได้เพียงเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ทำงานสร้างสรรค์ได้พัฒนางานของตนต่อไป แบ่งเบาภาระ ประหยัดเวลา และช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

17 Min. Read

Creative Economy in Action

มาทำความรู้จักกับ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประวัติยาวนาน และได้ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศ

11 Min. Read

เมื่อ AI เปลี่ยนโฉมหน้าวงการการศึกษา

ในอนาคตการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามามีบทบาทในการศึกษาสู่การเรียนรู้แบบใหม่ที่มากกว่าการเรียนรู้จากห้องเรียน

4 Min. Read

ปลูกการเรียนรู้คนรุ่นใหม่ ในเนื้อดินของสุนทรียะและความหลากหลาย

มาสำรวจความคิดเห็นของผู้คนหลายวัย ตั้งแต่ “ครูแม่ส้ม” กับมุมมองการเลี้ยงดูลูกไปจนถึง "แซน” สุวัลญา ศักดิ์สมบัติ จิตรกรรุ่นใหม่

14 Min. Read

Hello Nam Jai...น้ำใจไทยหายไปไหน

มาร่วมหาคำตอบกันว่า "น้ำใจไทย" ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยหรือไม่

11 Min. Read

I am, because of you เพราะความเห็นแก่ตัวคือการช่วยเหลือกัน

หลากหลายแง่มุมที่ชวนให้คิดว่า แท้จริงแล้วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ผู้อื่นหรือเห็นแก่ตัวเอง

5 Min. Read

Designing Impact Weekend: เสวนา “นวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ”

ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยผนวกกับความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

3 Min. Read

Designing Impact Weekend: เสวนา “ชีวิตไม่เคยง่าย”

เสวนาดีๆ เรื่องการจัดการข้อมูลต่างๆ ในชีวิตโดยมีแอพพลิเคชั่น LifeAlert เป็นแพลทฟอร์มตัวอย่าง

2 Min. Read

Rating and Review: เชื่อได้แค่ไหนกับมาตรฐานระดับ 5 ดาว

การให้ดาวและบทความรีวิวมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนและจะนำไปสู่สิ่งใดได้บ้าง เมื่อใครๆ ก็สามารถทำได้

5 Min. Read

The Paradox of Choice: พรหมลิขิตบันดาลชักพา หรือว่ามนุษย์ถูกสาปให้มีเสรีภาพ

"การเลือก" มีความสำคัญมากกว่าคนเพียงคนเดียวเพราะมันสะท้อนถึงเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการมีเสรีภาพของประชาชน

16 Min. Read

A Bittersweet Decision

บางครั้งการเลือกก็อาจส่งต่อชีวิตเราได้ เรามาดูกันว่าสถานการณ์เหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

6 Min. Read

มุมชวนคิดสู่เสรีภาพแห่งการเลือก

พบกับสื่อความรู้หลากหลายในรูปแบบที่ช่วยต่อยอดความคิดเรื่องการตัดสินใจและเสรีภาพแห่งการเลือก

3 Min. Read
See More