ในที่สุด โครงสร้างที่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ถูกคนมองว่าไม่มีค่า เกะกะรกตา  ก็ได้รับการปรับปรุงจนกลายมาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าล้ำยุคล้ำสมัยกว่าใครในโลก จากโครงสร้างรางรถไฟฟ้าลาวาลินที่สร้างไม่เสร็จ และค้างเติ่งอยู่กว่า 30 ปี ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสวนลอยฟ้าข้ามแม่น้ำแห่งแรกของโลก ที่เชื่อมกรุงเทพมหานครทั้ง 2 ฝั่งให้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น ผิดกับชื่อเดิมของมันที่เคยถูกเรียกว่า “สะพานด้วน” ชนิดที่ว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ 

โครงการสวนลอยฟ้าเจ้าพระยา (Chao Phraya Skypark) โดยสำนักการวางแผนผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC-CEUS) และภาคีพัฒนา เป็นหนึ่งในโครงการยุทธศาสตร์ของโครงการกรุงเทพฯ 250 ที่เกิดจากคำถามง่าย ๆ ของผู้คนในชุมชนว่าจะสามารถทำ “สะพานด้วน” ให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้อย่างไรบ้าง โครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะและทางสัญจรสีเขียวที่เน้นการเดินเท้าและจักรยาน อำนวยความสะดวกให้กับทั้งผู้คนทั้ง 2 ย่านเชิงสะพาน และนักท่องเที่ยวขาจรที่ต้องการข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยาไปสู่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านประวัติศาสตร์ฝั่งพระนคร – ฝั่งธนบุรี ซึ่งมีมากกว่า 200 แห่ง 

เมื่อได้รับการต่อยอดจากสะพานด้วน ๆ ให้กลายมาเป็นสวนลอยฟ้าแล้ว คุณค่าก็วัดได้จากประโยชน์ใช้สอย ในวันนี้สวนลอยฟ้าเจ้าพระยากลายมาเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ จากโครงสร้างรกร้างที่เด่นตระหง่านขึ้นมาจากพื้นดิน กลับกลายเป็นสวนสีเขียวที่ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัย และใช้ประโยชน์ได้ ผู้คนที่ขับรถขนาบสะพานนี้ก็คงไม่ต้องอารมณ์เสียกับทัศนียภาพแย่ ๆ อีกต่อไป พื้นที่สีเขียวยังสร้างเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมแก่คนเมืองที่อาศัยอยู่ท่ามกลางป่าซีเมนต์ราวกับโอเอซิสในทะเลทราย สะพานยังเป็นประโยชน์ให้กับคนกรุงโดยเฉพาะกับชุมชนทั้ง 2 ฝั่งในการเดินหรือขี่จักรยานไปมาหาสู่ระหว่างกัน ส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างชุมชน อีกทั้งบนตัวสะพานนั้นยังได้รับการออกแบบให้มีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อให้ตอบสนองจุดประสงค์ที่จะให้ผู้คนได้มีโอกาสใช้สวนนี้ในการทำกิจกรรมหรือพักสายตา นั่งกินลมชมวิวกันอย่างเต็มที่ รวมถึงความต้องการที่จะทำให้สวนลอยฟ้าเจ้าพระยากลายมาเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลต์ใหม่ที่นักท่องเที่ยวต่างมุ่งหมายที่จะมาเยือนและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกสักรูป สะพานแห่งนี้ยังเป็นจุดเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวที่กำลังจะพัฒนาในอนาคตให้ไปยังคลองโอ่งอ่างและไปยังเยาวราชอีกด้วย

สวนลอยฟ้าเจ้าพระยาพร้อมเปิดให้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ และถึงแม้ในช่วงแรกอากาศก็อาจจะร้อนไปสักหน่อยในช่วงกลางวัน แต่เชื่อว่าในอีกไม่นานต้นไม้ในสวนแห่งนี้จะเติบโตขึ้นอย่างดีด้วยแสงที่สาดส่องและระบบน้ำที่คอยมีเจ้าหน้าที่ดูแล และจะกลายเป็นสวนสาธารณะอีกแห่งหนึ่งที่ผู้คนสามารถใช้บริการได้อย่างมีความสุข โดยหวังว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะถูกเรียกด้วยชื่อ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” แทนที่ชื่อ “สะพานด้วน” อย่างสมบูรณ์

ในที่สุดเราก็มีที่หยัดยืน  
ชุบชูชื่นชีวิตใหม่ดั่งใจหวัง
เปลี่ยนโครงสร้างร้างไร้ที่ใกล้พัง 
ให้โด่งดังโดดเด่นร่มเย็นใจ

เรื่อง : บุษกร บุษปธำรง