PEOPLE


สำรวจมุมมองนักคิด

TasteBud Lab สร้างทางเลือกกินแบบอนาคต

คุยกับคุณยี้-สันติ อาภากาศ และเชฟโอ-ตนัย พจน์อารีย์ จาก TasteBud Lab “แพลตฟอร์มด้านอาหารอนาคต” เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านอาหาร และตอบรับกับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการ “เลือกกิน” ของผู้บริโภคในวันนี้และในอนาคต

3k 12 Min. Read

NOSEstory…Scent Design – Communicating through Smell (TH/EN)

Chalida is the founder of NOSEstory, the studio that believes in the science and power of smell. It creates and supports various activities related to creativity and scent experiences. She will share with us the story of scent and her work as a “scent designer”.

4k 11 Min. Read

Banyong Pongpanich…When the Country is Lost, It’s a Problem for All of Us (TH/EN)

As Covid-19 is the new catalyst for change for humankind, no matter what it will drive us into-- the new normal or the new abnormal, let’s use this crisis to do something that will lead us back to the right path. Even without the pandemic, the world still needs changes.

10k 14 Min. Read

เรียนออนไลน์: หัวใจคือเครื่องมือ...หรือมือครู

รู้จักครูปุ้ม เจ้าของวลีฮิต ‘เชื่อปุ้ม ปุ้มรู้ ปุ้มเรียนมา’ หรือผศ.ปทมา อัตนโถ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นคุณครูออนไลน์ในชื่อ “krupumcu” บนแอพฯ ร่วมสมัยอย่าง Tiktok และ Facebook ที่มีผู้ติดตามแล้วกว่า 200,000 คน ภายในเวลาหกเดือน

6k 5 Min. Read

Dr. Karndee Leopairote…From “By Force” to “By Choice” Strategy (TH/EN)

Amid the pandemic, every one of us is forced to live with the “new normal”. Dr. Karndee Leopairote, as a future and innovation forecaster, shows us a comprehensive picture of the new normal which presents both crisis and opportunity

3k 2 Min. Read

Dr. Chadchart Sittipunt: The Next Normal is “Trust Thailand” (TH/EN)

As we are dealing with fear and uncertainty during the pandemic, controversy arises around the “New Normal” that Thais must adapt to. Dr. Chadchart Sittipunt, the former Transportation Minister who has been called “the strongest minister in the world”, gives us an interview on how to adapt to the future we must face and how we can move forward together without leaving anyone behind.

4k 2 Min. Read

เบอร์กิต มาเกอร์ : Service Design และแผนการใหม่ของธุรกิจวันพรุ่งนี้

สัมภาษณ์ประธาน Global Service Design Network และศาสตราจารย์ ณ Köln International School of Design เยอรมนี ที่ยืนยันว่าแม้หลังวิกฤตโควิด-19 ศาสตร์แห่งการออกแบบบริการหรือ Service Design จะยิ่งเข้มข้นมากขึ้นและผูกใจลูกค้าไว้ได้แม้ในโลกเสมือน

5k 5 Min. Read

ศุภจี สุธรรมพันธุ์ : เดินหน้าส่งมอบบริการแบบ New Normal สู่สังคมทุกมิติ

เปิดใจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มดุสิตฯ จากเหตุการณ์ที่ไม่เคยคาดคิด สู่กลยุทธ์การนำทัพธุรกิจโรงแรมสู่สภาวะ New Normal ที่ยังคงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมเดินหน้าส่งมอบสิ่งที่ดีคืนสู่สังคม

5k 7 Min. Read

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ : โลกเปลี่ยนคนปรับ เราจะอยู่ในโลกหลังวิกฤตอย่างเป็นปกติสุขได้อย่างไร

ฟังทรรศนะจาก ดร. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าทำไมเราควรเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาจากความคิดฐานรากเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเชิงระบบ อันจะนำพาเราไปสู่ “โลกที่พึงประสงค์”

4k 6 Min. Read

Dr. Narongchai Akrasanee Adapting to Fulfill the “New Feeling” of Economic Chain (TH/EN)

Prediction on what will happen in the next 1-2 year is that people will have a “new feeling” in living their lives. And this feeling will affect every level of the economic chain in both Thai and global societies.

4k 2 Min. Read

Dr. Teerakiat Kerdcharoen: Revolutionising Thai Agriculture to Tackle Bigger Problem Than Covid-19 (TH/EN)

For farmers, the bigger problem than Covid-19 is climate change which sets off a chain reaction of other effects. The future of food is one example.

6k 2 Min. Read

Dr. Supavud Saicheua : Handling Biological Threats with TTIT Principle (TH/EN)

How will we live and handle the immediate crisis as well as the uncertainty in the future?

5k 2 Min. Read
See More
j