“หนูชอบที่ได้ลงมือทำจริง และช่วงเวลาที่สนุกที่สุดก็คือตอนที่ได้ออกไปข้างนอก ออกไปสำรวจ” คำบอกเล่าที่สะท้อนอินไซต์ของน้องๆ วัยมัธยมที่ได้มาร่วมทดสอบโปรโตไทป์ชาเลนจ์ของชมรมแนวใหม่ที่ชื่อว่า Young Designer Club (YDC) ทำให้ทิศทางการเริ่มต้นโครงการได้รับการโอบล้อมไปด้วยพลังงานดีๆ ด้วยว่าเด็กๆ รุ่นใหม่ต่างพร้อมเปิดใจ และกระตือรือร้นกับการที่จะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ รอบตัว

Young Designer Club (YDC) หรือชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์ โดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) คือ ชมรมแนวใหม่ที่จะพาน้องๆ วัยมัธยมปลายให้ได้ฝึกฝนทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านกิจกรรมแบบออนไลน์ที่คล้ายกับกำลังเล่นเกมซึ่งเรียกกันว่า “ชาเลนจ์” (Challenge) โดยทุกๆ กิจกรรมและภารกิจในแต่ละชาเลนจ์จะสอดแทรกทักษะที่สำคัญต่อการนำไปใช้พัฒนาศักยภาพหลากหลายด้าน ได้แก่ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การลงมือทำ และความเป็นผู้ประกอบการ ไปจนถึงทักษะเรื่องการสื่อสาร การคิดและมองแบบองค์รวม การเข้าใจปัญหา รู้เท่าทันเทคโนโลยีและวัสดุ ตลอดจนการจัดการความเปลี่ยนแปลงและความล้มเหลว ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่

การร่วมทำชาเลนจ์แต่ละครั้งของเด็กๆ ยังมีการเพิ่มสีสันและความน่าดึงดูดใจด้วยรูปแบบการแข่งขันกับเพื่อนๆ โรงเรียนอื่นๆ เพื่อให้การเรียนรู้ทักษะยากๆ นั้นสนุกสนาน ไม่เครียด และเหมาะกับช่วงวัยของเด็กมัธยมปลาย ที่สำคัญ แต่ละชาเลนจ์ที่จะช่วยพัฒนาน้องๆ ก็เกิดมาจากความร่วมมือของบรรดาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ สตูดิโอด้านการออกแบบ บริษัทเอกชน ไปจนถึงองค์กรต่างๆ ที่เข้ามาร่วมสร้างมิติที่หลากหลายให้กับชาเลนจ์ได้อย่างน่าสนใจ

เป้าหมายหลักของ YDC นั้นเกิดจากความต้องการที่จะทำให้ชั่วโมงชมรมของเด็กๆ มีอะไรที่แปลกใหม่มากกว่าเดิม โดยดึงเอาความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการคิดเชิงออกแบบ ความคิดสร้างสรรค์ ไปจนถึงการฝึกฝนการเป็นผู้ประกอบการขั้นพื้นฐาน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้น้องๆ วัยมัธยมรู้จักประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเอง และสังคมที่อยู่ใกล้ตัวกับพวกเขามากที่สุด อย่างโรงเรียนหรือชุมชนโดยรอบ ชมรม YDC จะรวบรวมกิจกรรมที่ย่อยกระบวนการต่างๆ มาให้เรียนรู้อย่างง่ายและสนุกสนานผ่านเว็บไซต์ Youngdesignerclub.com ซึ่งแม้ว่าจะเป็นภารกิจแบบออนไลน์ แต่ก็เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มในชมรมจริงๆ โดยเด็กๆ ทุกคนในชมรมจะต้องช่วยกันเพื่อทำให้ภารกิจสำเร็จ

หลังจากช่วยกันทำภารกิจสำเร็จ น้องๆ จะได้รับคอมเมนต์และข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญของแต่ละชาเลนจ์ เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงจนสามารถรวบรวมเป็นพอร์ทโฟลิโอสำหรับใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ตัวอย่างชาเลนจ์ออนไลน์ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้ ได้แก่ ชาเลนจ์ Design your YDC’S LOGO โดย Studio Dialogue ที่จะมาสอนน้องๆ ให้เรียนรู้กระบวนการออกแบบโลโก้อย่างง่ายๆ ชาเลนจ์ Uniform for fun โดย สถาบันบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ที่จะมาชวนฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ให้ออกแบบเครื่องแบบนักเรียนในแบบที่ชอบ หรือชาเลนจ์ห่วงใยโลกอย่าง Way to zero waste design โดย PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) เป็นต้น

วาย.ดี.ซี ยังมีกิจกรรมในรูปแบบออฟไลน์พิเศษอื่นๆ เช่น YDC Weekend (Work) Shop @TCDC ที่จัดขึ้นทุกวันเสาร์สุดสัปดาห์ เพื่อให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้สิ่งที่สนใจเพิ่มเติม หรือได้ลองทำอะไรใหม่ๆ เพื่อค้นพบความชอบของตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การสอนทำพอร์ทโฟลิโอให้น่าสนใจ หรือการฝึกทำงานฝีมืออย่างงานปั้นเซรามิก โดยทุกๆ กิจกรรมทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของโครงการ YDC คาดหวังว่าสิ่งเล็กๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะใหม่ เชื่อมโยงความรู้ ประสบการณ์ เพื่อสร้างทักษะที่มีคุณค่าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับน้องๆ อันเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และขยายวงกว้างออกไปจากโรงเรียนในกรุงเทพฯ สู่โรงเรียนในต่างจังหวัดต่อไปCT

ติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ที่:
www.youngdesignerclub.com และ facebook.com/youngdesignerclub
เรื่อง: ปิยะพร สวัสดิ์สิงห์