คนรุ่นใหม่ยุคนี้ หันมาสนใจงานด้านสื่อดิจิตัล และการพัฒนาซอฟต์แวร์กันมากมาย หลายๆ คนได้มีประสบการณ์ทำงานจริงๆ แล้วแม้จะยังเรียนอยู่ เช่น เอกกฤต ฝุ่นเงิน (ทิวไผ่) ซึ่งเป็นตัวแทนคนกลุ่มนี้ มาบอกเล่ามุมมองในงานเสวนา Social Club ครั้งนี้ เอกกฤตมองว่า งาน UX กับ UI นั้นมีกระบวนการที่ต่างกันโดยชัดเจน โดยตัวงานที่ได้ก็ต่างกัน แต่ทั้งงาน UX และ UI ต้องเป็นอะไรที่วัดได้ และส่วนใหญ่จะออกมาในรูปแบบผลการทดสอบแบบหนึ่งๆ
 
"ปัญหาที่เคยพบ คือ ช่วงของการเก็บ Requirement จากลูกค้าหรือการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ เมื่อก่อนเราค่อนข้างหงุดหงิดกับการทำงานที่ไม่ระบุความต้องการให้ละเอียดชัดเจน เพราะมันทำให้เราทำงานยากแต่หลังๆ เราเข้าใจความจริงที่ว่า Requirement ไม่มีอยู่จริง"

เขาเปรียบงาน UX กับอาชีพหมอ ที่คนไข้จะมาด้วยอาการที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้ไม่แน่ใจ เราต่างหากที่ต้องเป็นคนวินิจฉัย และเป็นคนจ่ายยาให้ตรงกับอาการคนไข้ บางครั้งก็ต้องใช้วิธีการทดสอบว่าแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ เหมาะหรือไม่เหมาะ เพื่อทำให้อะไรที่ไม่ชัดค่อยๆ ชัดขึ้น

"เราคิดว่าทักษะที่จำเป็นต่อสาย UX คือการเป็นคนช่างสังเกต มีความเข้าใจผู้อื่น รู้ว่าผู้ใช้เป็นคนแบบไหน ชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และสามารถออกแบบประสบการณ์ และเลือกสิ่งที่เหมาะสมให้กับผู้ใช้และบริบทนั้นๆ ได้"

มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด เราจึงต้องคอยสังเกตสิ่งรอบๆ ตัว พฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไป อัพเดทความรู้ในหลายๆ แขนงอยู่เสมอ เพราะในอนาคตเราอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงก็ได้"

"งานออกแบบที่ดี ควรเริ่มจากการเข้าใจผู้ใช้ เข้าใจความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงงานออกแบบที่ดีต้องมีความจริงใจ เข้าใจง่าย ใช้งานง่าย ใส่ใจในรายละเอียด"

ปัจจุบัน เอกกฤต ฝุ่นเงิน เรียนชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปพร้อมกับการทำงานด้วย เอกกฤต เล่าว่า ที่นั่นสอนความคิดเชิงออกแบบ สอนให้เป็นนักแก้ปัญหา โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วย โดยเรียนครอบคลุมสื่อดิจิทัลแทบทั้งหมด ทั้งออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ออกแบบสื่อโต้ตอบ ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน User Interface ต่างๆ และก็มีศาสตร์ UX เจืออยู่ในการเรียนด้วย 

"ในวิชาที่เราเรียนอาจารย์จะมีโจทย์ให้ออกแบบงานๆ หนึ่ง เราเริ่มจากการศึกษาผู้ใช้ และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ก่อนจะลงมือเก็บข้อมูล แล้วจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของเขา

จากนั้น จึงตั้งโจทย์ในการออกแบบประสบการณ์ว่า เราอยากให้ผู้ใช้ได้ประสบการณ์แบบไหน เป็นตัว Check-list จากนั้นเราจึงออกแบบและพัฒนาระบบ แล้วนำไปทดสอบกับผู้ใช้ ปีที่แล้ว เอกกฤต มีโอกาสได้มาเปิดตัวในงาน Debut กับทาง TCDC Connect ในนาม พูนไอเดีย สตูดิโอ โดยนิยามตัวเองเป็น Creative Playground หรือ สนามเด็กเล่นแห่งความคิดสร้างสรรค์ ของกลุ่มคนเล็กๆ จำนวน 2 - 3 คน ซึ่งเป็นนักออกแบบ โปรแกรมเมอร์ และครีเอทีฟ โดยรับงานลูกค้าทั้งให้คำปรึกษาทั้งการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สำหรับกลุ่มลูกค้ารายเล็กๆ ทั้งธุรกิจ SMEs, Startup ไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ 

 

นอกจากนี้ ทีมงานยังทำโปรเจกต์เพื่อสังคมไปพร้อมกันด้วย โดยใช้กระบวนการเดียวกันคือ ให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นหลัก (User Centered Design) ผสมผสานกับกระบวนการออกแบบอื่นๆ เช่น Service Design ผลงานเด่นๆ ของ "พูนไอเดีย สตูดิโอ"

- "Readaway" เว็บไซต์ตัวกลางสำหรับแลกเปลี่ยนหนังสือ (กำลังทดสอบระบบที่ readaway.co ) ให้คนที่มีหนังสือที่ไม่ใช้แล้ว มาเจอกับคนที่อยากได้หนังสือ ยืมหนังสือกันอ่านแทนการบริจาค แก้ปัญหาของการบริจาคหนังสือที่ไม่ตรงกับความต้องการของคนที่อยากได้จริงๆ

- "OTOP Food Delivery" งานนี้ได้มีโอกาสนำไปเสนอที่ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสั่งซื้อสินค้าโอท็อปเพื่อการบริโภคสำหรับเป็นของฝาก เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ส่งเสริมให้สินค้าท้องถิ่นเป็นที่รู้จักมากขึ้น

- แคมเปญเพื่อสังคม ฮูแอมไอ ใครคือฉัน (whoamiplanet.com) ตัวกลางในการให้ข้อมูลอาชีพต่างๆ โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ มัธยมที่กำลังค้นหาตัวเอง
 

View_profile.jpg