PEOPLE


สำรวจมุมมองนักคิด

แชมป์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล: มนุษย์ AI อคติ และเผด็จการ

สำรวจมุมมองความคิดของ “แชมป์ ทีปกร” เกี่ยวกับความก้าวหน้าของ AI ตั้งแต่คำถามเชิงเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน การเมือง อคติ ไปจนถึงเรื่องอภิปรัชญา ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่มี AI เป็นแทบทุกอย่างในการดำเนินชีวิต

14 Min. Read

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” แบบจับต้องได้

พูดคุยถึงการเริ่มต้นของ "สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” ในมุมมองต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมไปถึงทิศทางการทำงานและบทบาทที่มากยิ่งขึ้น

10 Min. Read

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี: เราจะสร้าง ‘คน’ ให้เป็น ‘หุ่นยนต์’ ที่แพ้หุ่นยนต์กันไปทำไม

สำรวจความคิดของรศ.นพ.สุริยเดว ที่จะวิเคราะห์ระบบสังคมและครอบครัวเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและจิตสำนึกที่จะสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคม

14 Min. Read

กลุ่มสาธารณะ : เมื่องานสาธารณะคือหน้าที่ส่วนบุคคล

“กลุ่มสาธารณะ” คือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นว่างานสาธารณะเป็นเรื่องของเราทุกคน

13 Min. Read

เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ : เรื่องกินเรื่องใหญ่ ทางเลือกคืออะไรในเมืองกรุง

สำรวจความคิดของ เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ เจ้าของร้านโบ.ลาน ผู้ยึดมั่นในวิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน

12 Min. Read

สุรศักดิ์ ป้องศร Make a Movie like a 'Creative Brand'

สำรวจความคิดของ ศักดิ์ - สุรศักดิ์ ป้องศร ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 'ไทบ้านเดอะซีรีส์'

10 Min. Read

เชฟหนุ่ม ผู้สานต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่เมืองใหญ่

เชฟหนุ่ม ผู้กลับมายังบ้านเกิดของตัวเอง และสามารถพิสูจน์ให้คนภายนอกได้เห็นว่า อีสานก็มีของดีเหมือนกัน

2 Min. Read

Dude Factory ผู้นำสตรีทอาร์ตมาสู่เมืองขอนแก่น

ขอนแก่นเป็นอีกเมืองที่สตรีทอาร์ตได้เริ่มเติบโตในหลายที่ผ่านมา และดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมาย

3 Min. Read

อีสานเขียว การรวมกลุ่มของคนรักสันติภาพ

เทศกาลดนตรีแห่งอีสานที่จัดโดยคนกลุ่มเล็กๆ และสามารถเชื่อมวัฒนธรรมของผู้คนจากหลากหลายที่เข้าด้วยกัน

3 Min. Read

หลุยส์ บูชัวส์...มาสเตอร์พีซในวัยแปดสิบ

ด้วยวัย 80 ปี หลุยส์ บูชัวส์ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนทั้งประสบการณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ

2 Min. Read

กาญจนา พันธุเตชะ เมื่อปลายทางคือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง

แรงบันดาลของคนวัยเกษียณที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆ และก้าวผ่านคำว่า "วัยชรา"

9 Min. Read

The Observers: ทายาท เดชเสถียร และ พิศาล แสงจันทร์ ผู้เฝ้าสังเกตความงดงามระหว่างทางของหนังพาไป

สำรวจความคิดของ บอล และ ยอด แห่งรายการ “หนังพาไป” กับระยะเวลา 9 ปีแห่งการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุข ความเฮฮา และบ้างก็เคล้าน้ำตา

10 Min. Read
See More