PEOPLE


สำรวจมุมมองนักคิด

แชมป์ ทีปกร วุฒิพิทยามงคล: มนุษย์ AI อคติ และเผด็จการ (TH/EN)

สำรวจมุมมองความคิดของ “แชมป์ ทีปกร” เกี่ยวกับความก้าวหน้าของ AI ตั้งแต่คำถามเชิงเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน การเมือง อคติ ไปจนถึงเรื่องอภิปรัชญา ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่มี AI เป็นแทบทุกอย่างในการดำเนินชีวิต

20 Min. Read

อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” แบบจับต้องได้

พูดคุยถึงการเริ่มต้นของ "สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)” ในมุมมองต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รวมไปถึงทิศทางการทำงานและบทบาทที่มากยิ่งขึ้น

10 Min. Read

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี: เราจะสร้าง ‘คน’ ให้เป็น ‘หุ่นยนต์’ ที่แพ้หุ่นยนต์กันไปทำไม

สำรวจความคิดของรศ.นพ.สุริยเดว ที่จะวิเคราะห์ระบบสังคมและครอบครัวเพื่อพัฒนาเด็กให้มีทักษะและจิตสำนึกที่จะสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคม

14 Min. Read

กลุ่มสาธารณะ : เมื่องานสาธารณะคือหน้าที่ส่วนบุคคล

“กลุ่มสาธารณะ” คือตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นว่างานสาธารณะเป็นเรื่องของเราทุกคน

13 Min. Read

เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ : เรื่องกินเรื่องใหญ่ ทางเลือกคืออะไรในเมืองกรุง

สำรวจความคิดของ เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ เจ้าของร้านโบ.ลาน ผู้ยึดมั่นในวิถีการบริโภคอย่างยั่งยืน

12 Min. Read

สุรศักดิ์ ป้องศร Make a Movie like a 'Creative Brand'

สำรวจความคิดของ ศักดิ์ - สุรศักดิ์ ป้องศร ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง 'ไทบ้านเดอะซีรีส์'

10 Min. Read

เชฟหนุ่ม ผู้สานต่อภูมิปัญญาพื้นบ้านสู่เมืองใหญ่

เชฟหนุ่ม ผู้กลับมายังบ้านเกิดของตัวเอง และสามารถพิสูจน์ให้คนภายนอกได้เห็นว่า อีสานก็มีของดีเหมือนกัน

2 Min. Read

Dude Factory ผู้นำสตรีทอาร์ตมาสู่เมืองขอนแก่น

ขอนแก่นเป็นอีกเมืองที่สตรีทอาร์ตได้เริ่มเติบโตในหลายที่ผ่านมา และดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมาย

3 Min. Read

อีสานเขียว การรวมกลุ่มของคนรักสันติภาพ

เทศกาลดนตรีแห่งอีสานที่จัดโดยคนกลุ่มเล็กๆ และสามารถเชื่อมวัฒนธรรมของผู้คนจากหลากหลายที่เข้าด้วยกัน

3 Min. Read

หลุยส์ บูชัวส์...มาสเตอร์พีซในวัยแปดสิบ

ด้วยวัย 80 ปี หลุยส์ บูชัวส์ยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งสะท้อนทั้งประสบการณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ

2 Min. Read

กาญจนา พันธุเตชะ เมื่อปลายทางคือจุดเริ่มต้นของการเดินทาง

แรงบันดาลของคนวัยเกษียณที่ลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆ และก้าวผ่านคำว่า "วัยชรา"

9 Min. Read

The Observers: ทายาท เดชเสถียร และ พิศาล แสงจันทร์ ผู้เฝ้าสังเกตความงดงามระหว่างทางของหนังพาไป

สำรวจความคิดของ บอล และ ยอด แห่งรายการ “หนังพาไป” กับระยะเวลา 9 ปีแห่งการเดินทางที่เต็มไปด้วยความสุข ความเฮฮา และบ้างก็เคล้าน้ำตา

10 Min. Read
See More