ปัจจุบันแนวทางการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรเปลี่ยนสิ่งไร้ค่าให้กลับมามีคุณค่าได้อีกครั้งนั้น ช่วยให้วัสดุเหลือใช้เหล่านี้ลดปริมาณลงได้ แต่นั่นอาจยังไม่เพียงพอกับเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางด้านธุรกิจสูง แล้วจะมีแนวทางไหนที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างและสร้างประสิทธิผลนี้ได้อีกบ้าง 

นิทรรศการหมุนเวียน INNOVATIVE MATERIAL: From Local Asset to Business Opportunity ส่วนจัดแสดง Design Innovation ห้อง Material & Design Innovation Center ของ TCDC กรุงเทพฯ ที่เพิ่งผ่านไป ได้นำเสนอนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าว โดยนิทรรศการนี้ได้แสดงถึงตัวอย่างเพียง 3 ผลงาน จากนวัตกรรมนับร้อยชิ้นที่นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาสร้างสรรค์เป็นวัสดุใหม่ สร้างมูลค่าเพิ่ม และกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ตลอดจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในยุคที่นวัตกรรมเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป

ผ้าทอจากเปลือกไหม

'ผ้าทอจากเปลือกไหม' คือ 1 ใน 3 ผลงานที่ผู้ชมนิทรรศการให้ความสนใจอย่างมาก ด้วยกระบวนการสาวไหมเพื่อให้ได้เส้นใยที่มีความละเอียดเงางามนั้น จะต้องนำไหมชั้นในที่ได้จากการนำเปลือกไหมชั้นนอกออกไปแล้วเท่านั้น จึงจะเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้มีเปลือกไหมเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเส้นไหมที่ได้จากรังไหมชั้นนอกมีลักษณะเส้นใหญ่และหยาบ จึงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดผ้าไหมคุณภาพสูง เกษตรกรหรือช่างทอผ้าจะกำจัดเศษวัสดุเหลือใช้นี้ด้วยการสาวรวมกับไหมคุณภาพดีทำให้ได้ผ้าไหมทอผืนคุณภาพต่ำหรือกำจัดโดยทิ้งไปเสียเปล่า จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบสิ่งทอด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการต่อยอดภูมิปัญญาและฉีกกรอบแนวคิดเดิม ๆ เพิ่มความแตกต่างด้วยการเปลี่ยนเส้นใยจากเปลือกไหมด้อยค่า ราคาถูก ให้กลายเป็นแฟชั่นสไตล์ใหม่จากเทคนิคการ 'ฉีกผ้า' ที่เป็นนวัตกรรมการทำลายเพื่อสร้างผิวสัมผัสใหม่ให้กับเส้นไหม โดยผ้าทอจากเปลือกไหมที่ถูกฉีกหรือรื้อทำลายโครงสร้างนี้จะมีลักษณะฟูและกระจายตัว สามารถนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้หลายรูปแบบ สวมใส่สบายในทุกฤดูกาล อีกทั้งเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้สู่ชุมชนได้อีกด้วย 

แก้วจากแกลบ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานที่น่าสนใจอีก 2 ผลงาน คือ 'แก้วจากแกลบ' และ 'MACCA Sheets' ที่เป็นการนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการออกแบบมาสร้างนวัตกรรมทำให้ได้วัสดุใหม่ที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งองค์ความรู้นี้ได้ถูกส่งต่อไปยังคนในชุมชนเพื่อต่อยอดสร้างธุรกิจต่อไปได้อีกด้วย โดยผลงานทั้งหมดจากนิทรรศการนี้เป็นผลงานของนักวิจัยจาก 3 มหาวิทยาลัยที่อยู่ในโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ภายใต้ Innovation Hub จำนวณ 9 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่ทุกภูมิภาคของไทย โดยร่วมมือกับภาคธุรกิจและชุมชนเพื่อจัดการนวัตกรรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบบูรณาการ 

MACCA Sheets ผลิตภัณฑ์จากเปลือกแมคคาเดเมีย

นิทรรศการนี้ยังมีให้ชมกันอีกที่ miniTCDC CENTER หรือโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค โดยจะจัดแสดงในเดือนกรกฎาคมนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และจะย้ายไปจัดแสดงต่อ ณ มหาวิทยาลัยบูรพาในเดือนสิงหาคมนี้ 

เรื่อง : ณัฐณิชาต์ ศิริวัลลภ