[Book]
Mindset: The New Psychology of Success
โดย Carol S. Dweck

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าเปลี่ยน Mindset ชีวิตเปลี่ยน และชีวิตจะเป็นอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับ Mindset ของเรา ถ้าจะแปลอย่างคร่าวๆ Mindset ก็คือกระบวนการคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรม หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความคิด 2 รูปแบบระหว่าง Fixed Mindset และ Growth Mindset คนที่มี Fixed Mindset จะมองว่าความสามารถต่างๆ นั้นมีขีดจำกัดและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้ล้วนมาจากความสามารถ ไม่ได้เกิดจากความพยายาม ในขณะที่คนที่มี Growth Mindset จะคิดกลับกัน เชื่อว่าความคิดต่างๆ ที่เกิดขึ้นสามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ คนกลุ่มนี้จึงขวนขวายและพยายามจนประสบความสำเร็จ

ผู้เขียนได้ยกตัวอย่างจากหลายๆ กรณี ทั้งครอบครัว นักเรียน นักกีฬา นักธุรกิจ และคู่รัก โดยกล่าวถึง Mindset ทั้ง 2 รูปแบบ และอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงจาก Fixed Mindset เป็น Growth Mindset ที่เกิดจากความคิด ความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลง สำหรับกลุ่มคนเจเนอเรชั่นซี (Gen Z) ที่เริ่มจะมีบทบาทในสังคมมากขึ้น ตั้งแต่สังคมวัยเรียนจนถึงวัยทำงาน ซึ่งต่างแสวงหาหนทางประสบความสำเร็จในชีวิต หนังสือเล่มนี้จะช่วยกระตุ้นการสร้างพลังทางความคิด และนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตของพวกเขา

[Book]
Intergenerational Engagement: Understanding the Five Generations in Today’s Economy
โดย Dillon Knight Kalkhurst

ต่างคนต่างวัยทำอย่างไรก็ไม่เข้าใจกัน อายุยิ่งห่างช่องว่างทางความคิดยิ่งต่างกัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าในสังคมการทำงานเราย่อมเจอผู้ร่วมงานหลากหลายช่วงอายุ แต่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการทำงาน ดิลลอน ไนต์ คอล์คเฮิรส์ต (Dillon Knight Kalkhurst) จึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์หลายสิบปีเพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนจากทุกเจเนอเรชั่นเข้าใจกันและกัน ไม่ว่าจะเจเนอเรชั่น Silents ไปจนถึง Baby Boomers, Gen X, Millennials, และ Gen Z โดยแสดงให้เห็นจุดแข็งของแต่ละช่วงวัย วิธีการรับมือ การปรับตัว การเรียนรู้เพื่อลดช่องว่างระหว่างวัย รวมถึงการใช้ความแตกต่างของวัยเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเอง รวมถึงลูกค้า พนักงาน ผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน ครูอาจารย์ พ่อแม่ หรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่มีช่วงวัยแตกต่างกัน นับเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจ ทั้งยังช่วยสร้างความเข้าใจระหว่างวัยได้อย่างดีทีเดียว

[Book]
Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life
โดย Bill Burnett และ Dave Evans

นอกจากจะเป็นหนังสือขายดีที่สุดของ The New York Times แล้ว Designing Your Life: How to Build a Well-Lived, Joyful Life ยังเหมาะกับ Gen Z เจเนอเรชั่นที่เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตเป็นอย่างมากและส่วนใหญ่ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง ต้องการเงินเดือนที่ดี มีอิสระ อยากเป็นนายตัวเองมากกว่าทํางานให้ใคร หนังสือเล่มนี้ บิลล์ เบอร์เนตต์ (Bill Burnett) และเดฟ อีแวนส์ (Dave Evans) แสดงให้เห็นว่า Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ สามารถช่วยให้เราสร้างชีวิตที่มีความหมายและมีความสุขได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตาม เช่นเดียวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์และพื้นที่สามารถนำมาใช้ในการออกแบบ สร้างอาชีพและชีวิตที่มีความสุข มั่นคงและประสบความสำเร็จได้ แล้วการออกแบบชีวิตที่ว่านั้นเป็นอย่างไร มาลองพลิกหน้ากระดาษเพื่อค้นหาคําตอบในหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกัน

[Documentary]

#BKKY
กำกับโดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล
เกือบ 1 ปีที่ได้พูดคุยและสัมภาษณ์วัยรุ่น Gen Z จากต่างที่มาจำนวน 100 คน ทำให้ผู้กำกับวัย 34 ปีผู้นี้ ค้นพบหลากหลายประเด็นน่าขบคิดเกี่ยวกับสังคมไทย ก่อนจะนำข้อมูลที่ได้มาสร้างสรรค์เป็นบทภาพยนตร์และผสมผสานการเล่าเรื่องแบบสารคดีไว้ด้วยกัน เกิดเป็นภาพยนตร์ที่สะท้อนเสียงอันแท้จริงของวัยรุ่นไทย เนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับความรัก ความฝัน การเรียน และปัญหาครอบครัวของวัยรุ่นไทย ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างและความคิดที่หลากหลายของวัยรุ่น หากวัยรุ่นได้ดูหนังเรื่องนี้ อาจจุดประกายให้พวกเขาแชร์ปัญหาต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิด และช่วยกันแก้ปัญหา ในขณะเดียวกัน หากผู้ใหญ่ได้ดูหนังเรื่องนี้ ก็อาจจะเข้าใจมุมมอง ความคิด และความรู้สึกของวัยรุ่นมากขึ้น
 
เรื่อง: สุภาณี รอดเกลี้ยง, สนธยา พระก่ำ, สิริญา พาแก้ว และสุพิชญา ตันติศิริวัฒน์