เรียนรู้เรื่องราว แนวคิด และโอกาสของธุรกิจกับการพัฒนาย่านสร้างสรรค์ เหตุใดกระแสการพัฒนาเมืองและย่านในปัจจุบันจึงมีการตื่นตัวกันมากขึ้น และทำความเข้าใจกับคำว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) และเมืองสร้างสรรค์ (Creative District) พร้อมทั้งค้นหาโอกาสในการพัฒนาย่านเก่าให้พลิกฟื้นคืนคุณค่าอีกครั้ง จากประสบการณ์ของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่ได้เปลี่ยนพื้นที่เก่าให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจแห่งใหม่ จนเพิ่มรายได้ให้กับผู้คนอีกเป็นจำนวนมาก 

ย่านสร้างสรรค์ : ความหวังหรือความฝัน? | EP1/2

ย่านสร้างสรรค์ : ความหวังหรือความฝัน? | EP1/2 บรรยายโดย ผศ.ดร. พีรดร แก้วลาย อาจารย์และนักวิจัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผศ.ดร. นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

ย่านสร้างสรรค์ : ความหวังหรือความฝัน? | EP2/2

ย่านสร้างสรรค์ : ความหวังหรือความฝัน? | EP2/2 บรรยายโดย ผศ.ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม นักผังเมือง นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมือง 

“ธุรกิจเปลี่ยนย่าน” | EP1/2

“ธุรกิจเปลี่ยนย่าน” | EP2/2

เรียนรู้ประสบการณ์ของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ที่ได้พัฒนาพื้นที่เก่าให้กลายเป็นโอกาสทางธุรกิจแห่งใหม่ จากคุณจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ กรรมการผู้จัดการ Heritage Stay Co., Ltd. ผู้ร่วมก่อตั้ง Lub d Hostel และ Homemade Stay แอพพลิเคชั่นสำหรับจัดการบริหารโฮสเทลและโรงแรมบูทีค คุณปณิดา ทศไนยธาดา ผู้ก่อตั้งอารีย์การ์เด้น และผู้ก่อตั้ง Bangkok Publishing Residence และคุณศานนท์ หวังสร้างบุญ ผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel โฮสเทลที่ใช้แนวคิดธุรกิจเกื้อกูล (Inclusive Business) ด้วยการว่าจ้างสมาชิกในชุมชนโดยรอบมาทำงาน เพื่อให้ทั้งชุมชน นักเดินทาง และโฮสเทลได้ประโยชน์ร่วมกัน