เสวนา “Dear Elders: ออกแบบวันนี้เพื่อพวกเราในอนาคต” ร่วมรับฟังแนวคิดการออกแบบและความคิดเห็นจาก 4 ทีมผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 โครงการบ่มเพาะนักสร้างสรรค์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ในหัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ภายใต้ประเด็นการออกแบบเพื่อสังคมผู้สูงอายุในด้านต่างๆ อาทิ ด้านสุขภาพ พื้นที่สำหรับผู้สูงอายุ ความสัมพันธ์ของคนต่างเจนเนอร์เรชั่น ตลอดจนระบบการใช้ชีวิตของผู้คนที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ 

ทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain และทีม iWillProject

ทีม Nothing 2 Lose, Only 2 Gain:  คุณวีรธัช พงษ์เรืองเกียรติ นักวิจัยและนักศึกษาปริญญาโทคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้สนใจการนำ Gamification มาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ พัฒนาแนวคิดเรื่องการออกแบบเครื่องออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ สู่การต่อยอดไปไกลขึ้นด้วยการวิเคราะห์ “คุณค่าการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ”

ทีม iWillProject:   คุณเอกศาสตร์ สรรพช่าง ผู้ร่วมก่อตั้งและบรรณาธิการแห่ง Open Dialogue นักสร้าง
คอนเทนท์ที่สนใจในเรื่องการจัดการชีวิตตั้งแต่การมีชีวิตไปจนถึงวาระสุดท้ายในบริบทยุคไฮสปีดที่ชีวิตสุดแสนจะยุ่งเหยิง นำเสนอแพลทฟอร์ม LifeAlert เว็บแอปฯ ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการให้ความรู้เรื่องการจัดการชีวิตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องจัดการกับการเสียชีวิต

 

ทีม Sintorn7 และทีม Primary Workshop

ทีม Sintorn7:  คุณวิชญ์พล พราหมณ์น้อย, คุณนันทวัฒน์ ลีละวาณิชย์, คุณณัฐพัชร์ ชัยวรเศรษฐ์, คุณตรีสุวัชช์ หอนรเศรษฐ์กุล, คุณอานันท์ บำรุงศุภกิจ กลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่จาก สาขาวิชาศิลปอุตสาหกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่สนใจการสร้างพื้นที่และปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนผ่านสิ่งของในชีวิตประจำวัน  นำเสนอผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาธารณะ ที่มีเป้าหมายในการสร้างให้เกิดพื้นที่สาธารณะสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน

ทีม Primary Workshop:  คุณพิมพิพัฒน์ ห้องดุลย์ สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง Primary Workshop สตูดิโอสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในที่สนใจในเทรนด์การอยู่อาศัยคนเดียวของผู้คน และความต้องการที่ซับซ้อนขึ้นในบริบทของสังคมผู้สูงอายุ นำเสนอผลงานการออกแบบระบบออนไลน์ที่จับคู่ผู้เช่าและเจ้าของบ้านจากพื้นฐานความสนใจและรูปแบบการใช้ชีวิตที่คล้ายคลึงกัน  

 

Panel Discussion จากทั้ง 4 ทีม

27 January 2018
Symposium & Talk | Bangkok Design Week 2018
TCDC Bangkok

เข้าชมและทดลองผลงานต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ที่นิทรรศการ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม – 29 เมษายน 2561 (ปิดวันจันทร์) เวลา 10.30-21.00 น. ณ ห้องแกลลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง TCDC
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.zipeventapp.com/e/dear-elders-exhibition
FB: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram
Website: https://dip.tcdc.or.th/th/