INNOVATION


นวัตกรรมและวัสดุแห่งอนาคต

ชวนมองฟ้าหางานศิลปะ…ครั้งแรกที่อวกาศจะกลายเป็นผ้าใบ

ค้นพบเสน่ห์ของท้องฟ้าและดวงดาวไปกับศิลปะจากดาวเทียมดวงแรกของโลกที่มีวัตถุประสงค์เพื่องานศิลปะเท่านั้น โดยศิลปะชิ้นนี้จะมีอายุเพียงสองเดือนในอวกาศ ก่อนที่จะเผาไหม้เมื่อมันตกลงสู่พื้นโลก

2 Min. Read

เมื่อพลาสติกหายไปได้ ‘Biodegradable Plastic’ ทางเลือกใหม่แห่งความยั่งยืน

ใครว่าพลาสติกอยู่ยงคงกระพัน วงการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนพลาสติกที่มีอายุยาวนาน ให้กลายเป็นของที่ย่อยสลายได้เร็วขึ้น

5 Min. Read

เทรนด์วัสดุทดแทน (Circular Supplies) กับงานออกแบบ

ของที่เราใช้ย่อมมีวันหมดไป เมื่อวัสดุหลักเริ่มหดหาย วัสดุทดแทนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยลดภาระการใช้ทรัพยากร

3 Min. Read

ข้อมูลศาสตร์ (Data Science) วิชาบังคับสำหรับนักออกแบบ

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในการที่จะเอาชนะใจผู้บริโภคได้ในปัจจุบัน มนุษย์จึงจำเป็นต้องรับความช่วยเหลือจากระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยทุ่นแรง

3 Min. Read

งานเสวนา “เปลี่ยนขยะเป็นทอง” (TH/EN)

พบกับประเด็นการพูดคุยในกิจกรรมเสวนา “เปลี่ยนขยะเป็นทอง” เกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการนำขยะและเศษวัสดุเหลือใช้มาสร้างมูลค่าใหม่

14 Min. Read

ธุรกิจสร้างสรรค์ ทำแล้วรวย

ขอเชิญพบกับหลากหลายธุรกิจจากโครงการ D.R.I.V.E 2018 คิด ผลิต ขาย ที่เป็นผลผลิตจากหลักสูตรการบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

3 Min. Read

Gen Z กับโมเดลธุรกิจใหม่ของสถาบันการศึกษาและธนาคาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับธนาคารกสิกรไทยเปิดตัว CU NEX แอพพลิเคชั่นที่เชื่อมโยงทุกมิติในการใช้ชีวิตของนิสิต อาจารย์ และบุคลากรในรั้วมหาวิทยาลัย

2 Min. Read

Nappi Naapuri (นัปปินาปุริ) เพื่อนบ้านกดปุ่ม ส่งต่อน้ำใจโดยใช้แอพพลิเคชั่น

แอพพลิเคชั่นจากประเทศฟินแลนด์ที่เปิดโอกาสให้คนบ้านใกล้เรือนเคียงได้แสดงน้ำใจและช่วยเหลือกันและกันยามเดือนร้อน

3 Min. Read

อวัยวะเทียม...น้ำใจยิ่งใหญ่เพื่อผู้พิการ

อวัยวะ "ไบโอนิก" เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถก้าวข้ามการใช้อวัยวะเทียม

3 Min. Read

TREND2018 : Beauty & Fashion 01 Data-To-Skin สวยได้ตามใจ เปลี่ยนให้ข้อมูลเป็นความสวยงาม

สรุปความเคลื่อนไหวในแวดวงความงามที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

3 Min. Read

อนาคตที่ยั่งยืนกับทางเลือกใหม่จากสาหร่าย

รัฐบาลในหลายประเทศกำลังสนับสนุนโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพจากสาหร่ายเพื่อพัฒนาไปสู่ระดับพาณิชย์

2 Min. Read

TREND2018: Transportation and Space 02 ความก้าวหน้าของยานยนต์ไร้คนขับ

ในอนาคตอันใกล้รถยนต์แบบไร้คนขับจะกลายเป็นยานพาหนะทั่วไปที่ใครๆ ก็นั่งได้

4 Min. Read
See More