HOW TO


เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์

มุมชวนคิดกับการท่องเที่ยวในอนาคต

“COVID-19 will leave a lasting scar on Travel” เมื่อต้องเจอกับโจทย์สุดหินอย่างโควิด-19 ที่ทำให้นักท่องเที่ยวมีวิถีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แล้วอย่างนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะปรับตัวเข้ากับสถานการณ์นี้อย่างไรทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3k 5 Min. Read

ฮาวทูตะลุยทั่วไทยห่างไกลเชื้อโรค (ฉบับพาหนะสาธารณะ)

วางแผนดีไม่มีพลาด เตรียมตัวอย่างไรให้พร้อมเก็บกระเป๋าออกเดินทางอย่างสะดวก ปลอดภัยและไม่ตก train (รวมถึง airplane หรือ ยวดยานพาหนะสาธารณะใด ๆ)

2k 3 Min. Read

เที่ยวให้ดีกว่าเดิม...ฟื้นคืนธรรมชาติกับการเดินทางครั้งใหม่

เมื่อโควิด-19 แช่แข็งการท่องเที่ยว นี่จึงอาจเป็นโอกาสในการรีโนเวตการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติแบบยกแผง เพื่อการฟื้นฟูและรักษาสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืนต่อไป

2k 2 Min. Read

มีความหวังอย่างมีสติ ทำอย่างไรให้พร้อมรับมือกับความกลัว

ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการยับยั้งความกลัวและสร้างความหวังให้ตัวเอง ในยามที่ความตื่นกลัวโรคระบาดส่งผลร้ายแรงต่อสภาพจิตใจของเรา

4k 2 Min. Read

ทางไปของพลาสติก ที่กลับมาพร้อมโควิด-19

เมื่อโควิด-19 พาพลาสติกกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันอีกครั้งด้วยความจำเป็น เราจะจัดการและอยู่กับมันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “แก้ปัญหาหนึ่งได้ แต่กลับไปเพิ่มอีกหนึ่งปัญหา”

4k 3 Min. Read

มุมชวนคิดสู่การปรับตัวท่ามกลางวิกฤต

ตักตวงความรู้ไปกับวัตถุดิบทางความคิดที่นำเสนอตั้งแต่การเปลี่ยนบ้านให้เป็นที่ทำงานแสนยืดหยุ่น บทสรุปองค์ความรู้สำหรับเตรียมพร้อมฟื้นธุรกิจหลังโรคระบาด และอีกหลากหลายโอกาสสำหรับการกลับมาของเศรษฐกิจ

4k 4 Min. Read

แผนการตลาดฉบับฉุกเฉิน

เราคงไม่เคยคาดคิดว่าวันหนึ่ง เสียงไอค่อก ไอแค่ก ของผู้คนในสังคมจะกลายเป็นเสียงสัญญาณสำคัญที่บอกให้ผู้ผลิต

5k 6 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อพร้อมรับมือกับโรคระบาด

พบกับหลากหลายวัตถุดิบทางความคิดที่เหมาะสำหรับการไม่เข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ หรือแม้กระทั่งการเก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัย…อีกหนึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดและยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ดีในสถานการณ์เช่นนี้

5k 4 Min. Read

กินดีอยู่ดีเมื่อต้องกักตัว

“กักตัวอย่างไรให้สุขภาพดี” ชวนไปสร้างสุขภาวะดี ๆ ท่ามกลางสภาวะตึงเครียด ทั้งการเตรียมอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ การขยับร่างกาย และบริหารสุขภาพจิต เพื่อให้เราได้สุขภาพดีทั้งกายและใจไปพร้อมกัน

5k 4 Min. Read

ใช้งานออกแบบในภาครัฐอย่างไรให้สร้างสรรค์

13 ปีที่แล้ว เฮเลน คลาร์ก หัวเรือใหญ่ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้เข้าพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของไทยเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมมาใช้ในภาครัฐ และอ้างถึง Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการบริการภาครัฐให้ดีขึ้นจากการนำเอากระบวนการคิดนี้มาใช้

5k 6 Min. Read

ข้าวเหนียวหอมนาคา...ทางเลือกใหม่ของชาวนาอีสาน

ข้าวสายพันธุ์ใหม่ ที่ถูกคิดค้นให้ทนน้ำท่วมฉับพลัน ทนแล้ง และทนโรค ซึ่งตอบโจทย์ชาวนาหน้าแล้งเป็นอย่างดี จนถูกขนานนามว่าเป็นข้าวเหนียวสะเทินน้ำสะเทินบกสายพันธุ์แรกของไทย

6k 2 Min. Read

มุมชวนคิดสู่ความเป็นอีสานที่สร้างสรรค์

ชวนอ่านหนังสือ ดูหนัง และค้นหาบทความใหม่ ๆ ที่จะทำให้คุณรู้จักอีสานมากขึ้น

4k 3 Min. Read
See More
j