[Featured Book]
Home Work: Design Solutions for Working from Home
โดย Anna Yudina

สำหรับหลาย ๆ คน การทำงานที่บ้าน (Work from home) อาจเป็นสิ่งใหม่และจำเป็นต้องทำในช่วงการระบาดของโควิด-19 แต่สำหรับบางคน การทำงานจากที่บ้านหรือร้านกาแฟนั้นคือเรื่องปกติ จากรายงานผลการสำรวจ Global Workspace Survey ของ IWG (International Workplace Group) ในปี 2009 พบว่า งานที่มีความยืดหยุ่น เช่น เวลา สถานที่ ฯลฯ กลายเป็นปัจจัยหลักที่คนทำงานนำมาพิจารณาตัดสินใจเลือกตำแหน่งงานหรือเปลี่ยนงาน โดยเฉพาะในกลุ่มมิลเลนเนียล วิธีการทำงานในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นบริการคลาวด์ โปรแกรมที่ใช้สำหรับสื่อสารหรือจัดการประชุมออนไลน์ หนังสือเล่มนี้ รวบรวมโซลูชั่นที่หลากหลายของนักออกแบบและสถาปนิกที่ใช้จัดการกับความท้าทายในการออกแบบพื้นที่เพื่อรองรับการทำงานที่บ้าน ตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์ที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็ก ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่ส่งผลต่อโครงสร้าง เช่น การแบ่งพื้นที่ในแนวราบ หรือการจัดพื้นที่แนวตั้งให้สอดคล้องกับการทำงานและการใช้ชีวิต รวมถึงนำเสนอเครื่องมือและกลยุทธ์ที่นักออกแบบใช้ในงานแต่ละชิ้น อย่างไรก็ดี การออกแบบที่ประสบความสำเร็จล้วนเกิดจากการผสมผสานวิถีการดำเนินชีวิตกับนิสัยการทำงานของผู้ใช้งาน ซึ่งถูกแปลงออกมาเป็นสถานที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ทำงานรวมอยู่ในสัดส่วนที่ลงตัว ทั้งขนาด เสถียรภาพ หรือความยืดหยุ่น และระดับของการเชื่อมต่อหรือการแยกตัวของพื้นที่ออกจากกัน

[Article]
Preparing Your Business for a Post-Pandemic World
โดย Carsten Lund Pedersen และ Thomas Ritter

เจ้าของธุรกิจทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมรับมือกับธุรกิจในสถานการณ์ปัจจุบัน และเตรียมฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาด แผนกลยุทธ์ 5Ps ได้แก่ Position (ความเข้าใจสถานะของธุรกิจว่ามีบทบาทหน้าที่อะไร เป็นใครในตลาด ใครคือคู่แข่ง) Plan (แผนที่จะกลับมาฟื้นตัวธุรกิจ ที่ต้องคิดให้กว้าง คิดให้ลึก และมองให้ไกล) Perspective (เป้าหมายทิศทางของธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อให้ผ่านสถานการณ์นี้ไปได้) Projects (โครงการใหม่ที่เตรียมจะทำเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากการแพร่ระบาด) และ Preparedness (การประเมินความพร้อมของธุรกิจว่าสามารถดำเนินการตามแผนและโครงการที่วางไว้ได้หรือไม่) โดย Henry Mintzberg ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการนี้จะช่วยให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งในปัจจุบัน หลังการแพร่ระบาด และช่วงฟื้นตัวของธุรกิจ เพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาให้ฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

[Database]
WGSN
China: Post-Coronavirus Road to Recovery
โดย Athena Chen

การฟื้นตัวของประเทศจีนหลังการแพร่ระบาด ร้านค้าและร้านอาหารต่าง ๆ กลับมาเปิดสู่ภาวะปกติ และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวจีน จึงได้มีการออกมาตรการรักษาความสะอาดทั้งการฆ่าเชื้อโรค และการจำกัดจำนวนผู้ซื้อไว้เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด พร้อมกับที่ธุรกิจและแบรนด์ต่างก็เร่งจัดกิจกรรมและออกแคมเปญต่าง ๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์มาเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนออกจากบ้านมาจับจ่ายใช้สอย โดยหลังการกักตัวอยู่บ้านเป็นระยะเวลานาน ผู้บริโภคชาวจีนก็มีพฤติกรรมที่เรียกว่า "Revenge Spending" หรือการใช้จ่ายเพื่อแก้แค้น ด้วยการออกไปห้างสรรพสินค้าเพื่อช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมหรูหราและใช้จ่ายแบบไม่อั้น สวนทางกับทางฝั่งยุโรปซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าแบรนด์เนม ที่กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างรุนแรง ทำให้ต้องจับตาดูว่าจะสามารถกลับมาฟื้นคืนระบบเศรษฐกิจได้อีกครั้งเมื่อใด

[Database]
WGSN
Coronavirus: Global Change Accelerations
โดย Petah Marian

ปัจจัยใดที่จะทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว โคโรนาไวรัสอาจเป็นหนึ่งในตัวเร่งที่ส่งผลให้ทุกคนต้องใช้ชีวิตอยู่บ้าน นักเรียนนักศึกษาต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ และพนักงานออฟฟิศเปลี่ยนมาทำงานที่บ้าน บทความนี้กล่าวถึงความกังวลและทัศนคติที่เปลี่ยนไปของคนทั่วโลกต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ความคาดหวังต่อการใช้จ่ายในแต่ละครั้ง รวมถึงยังยกตัวอย่างกลยุทธ์ของแบรนด์ต่าง ๆ ที่ออกมาเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้จากสถานการณ์ที่ผู้คนไม่สามารถออกมาใช้บริการได้อย่างอิสระ อาทิ Apple และ Starbucks ซึ่งไม่เพียงต้องรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังต้องใส่ใจไปถึงเหล่าพนักงานของตัวเองด้วย

[Book]
REMOTE: Office Not Required
โดย David Heinemeier Hansson , Jason Fried

 จะเป็นอย่างไรถ้าการทำงานในออฟฟิศไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไป เมื่อคำว่า “Work from Home” ได้เข้ามาแทนที่ และอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่คาดคิด หนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงการสร้างธุรกิจโดยไม่จำเป็นต้องมีออฟฟิศ ข้อดีมากมายจากการทำงานนอกสำนักงาน โดยการนำอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในปัจจุบันมาปรับใช้ให้มากขึ้น ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร หรือวิธีการทำงานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังพูดถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือข้อควรระวังต่าง ๆ จากการทำงานทางไกล และการสร้างความเข้าใจระหว่างเจ้านายและลูกน้อง เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เรื่อง : พัณณิตา มิตรภักดี ภัทราพร  ดุลมะดัน และ ชนกมาศ ไพรศรี