[MAGAZINE]
MAGAZINE B

Magazine B เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวของ ‘แบรนด์’ ในมุมมองของผู้บริโภคผ่านการวิเคราะห์เชิงลึก นำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์อย่างซื่อตรงและรอบด้าน ความพิถีพิถันของทีมงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการนำเสนอให้ผู้อ่านเป็นผู้ค้นพบว่าแบรนด์ที่ดีนั้นเป็นอย่างไร โดยมีเกณฑ์การคัดสรรที่เรียบง่ายและไม่ได้พิจารณาเพียงแค่แบรนด์ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จัก แต่ต้องแสดงถึงอัตลักษณ์ของแบรนด์นั้นได้เป็นอย่างดี คือ ปรัชญาของการสร้างแบรนด์ ราคาสมเหตุสมผล ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีสไตล์โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และมุมมองของผู้บริโภคที่ให้คุณค่าต่อแบรนด์นั้นด้วย 

การออกแบบรูปเล่มที่ทันสมัย กะทัดรัด และการจัดวางเนื้อหาในเล่ม ช่วยให้ผู้อ่านเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์นั้น ๆ ได้ไม่ยาก การเล่าเรื่องในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีจะพาผู้อ่านไปสำรวจสำนักงาน สัมภาษณ์ผู้บริหาร พบปะพนักงาน ไปจนถึงดูวิธีการผลิตที่โรงงาน เพื่อให้ได้สัมผัสถึงอัตลักษณ์ที่แบรนด์ต้องการนำเสนอได้อย่างตรงตามความตั้งใจ และไม่ผ่านการแต่งเติมให้ผิดไปจากสิ่งที่แบรนด์ต้องการนำเสนอ

ความเชื่อที่ว่านิตยสารและโฆษณาเป็นของคู่กัน ผู้ซื้อสื่อโฆษณามีอำนาจต่อรองเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ทิศทางและมุมมองในการนำเสนอเนื้อหาในนิตยสารได้นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Magazine B ที่ปฏิเสธจะดำเนินแนวทางการทำนิตยสารในรูปแบบนั้น โดยยึดมั่นในแนวทางการทำงานที่แน่วแน่นี้มาตั้งแต่ฉบับแรก จนกลายเป็นข้อได้เปรียบที่นิตยสารฉบับอื่นลอกเลียนรูปแบบทำงานของ Magazine B ได้ค่อนข้างยาก ทั้งยังได้พิสูจน์ให้เห็นว่านิตยสารสามารถอยู่รอด เป็นตัวของตัวเอง และประสบความสำเร็จได้แม้ปราศจากเงินค่าโฆษณา 

[BOOK]
Uncopyable: How to Create an Unfair Advantage Over Your Competition

โดย Steve Miller
เพียงแค่สูตรลับเฉพาะตัว หรือเคล็ดลับที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นนั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าธุรกิจของคุณจะอยู่รอด แต้มต่อเฉพาะตัวที่มีมากกว่าสูตรลับหรือเคล็ดลับต่างหากที่ครองใจลูกค้าและคู่แข่งไม่อาจลอกเลียนแบบได้ เป็นหน้าที่ที่เจ้าของธุรกิจและบริการต้องหาให้เจอ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณลองสำรวจเข้าไปในธุรกิจหรือบริการของตัวเองว่าสินค้า บริการ ราคา ที่เป็นแต้มต่อจนคู่แข่งคุณเลียนแบบไม่ได้มีอะไรบ้าง อย่าให้กับดักทางธุรกิจที่เกิดจากความคุ้นชิน กลยุทธ์การแข่งขัน หรือความกดดันเรื่องราคา มาเป็นสิ่งปิดกั้นความเข้าใจจุดประสงค์การตลาดหรือธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งได้

[BOOK]
A Beautiful Constraint: How to Transform Your Limitations into Advantages, and Why It's Everyone's Business
โดย Adam Morgan และ Mark Barden
 
หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนวิธีการมองข้อจำกัดและอุปสรรคทางธุรกิจให้เป็นข้อได้เปรียบ เพิ่มพูนประสบการณ์ เสริมทักษะการวิเคราะห์อย่างแตกต่าง อธิบายการจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญเมื่อลงสนามธุรกิจ พร้อมกระบวนการที่ช่วยให้หลุดพ้นจากแนวทางปฏิบัติเดิม ๆ ซึ่งบดบังให้มองไม่เห็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์จากโอกาส และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ตลอดจนยังบรรจุวิธีกำหนดกรอบข้อจำกัดและแนวทางที่จะฝ่าฟันข้อจำกัดนั้นได้อย่างไร การจัดการอารมณ์และเติมเชื้อเพลิงแห่งความมุ่งมั่นในการทำงาน การสร้างความสมบูรณ์จากข้อจำกัดที่มี โดยวิธีการพิจารณาและการเข้าถึงทรัพยากรที่ขาดแคลน รวมถึงรู้จักวิธีการเรียนรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่มีอะไรเลย

[BOOK]
Monetizing Your Data: A Guide to Turning Data into Profit‐Driving Strategies and Solutions
โดย Andrew Roman Wells และ Kathy Williams Chiang

คุณอาจรู้ว่าทำไมภาคธุรกิจต้องเก็บข้อมูลลูกค้าเท่าที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด แต่คุณอาจจะยังไม่รู้ว่าจะพัฒนากลยุทธ์จากข้อมูลมหาศาลที่สามารถเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนคืนกลับองค์กรได้อย่างไร หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือสำหรับการสร้างเครื่องมือทางสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ยอดเยี่ยม โดยให้กรอบการทำงานที่เป็นลำดับขั้นที่จะช่วยให้สามารถนำกลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลไปสู่การปฎิวัติในองค์กร พร้อมทั้งให้เครื่องมือวิเคราะห์วิธีการและเทคนิคในการแปลงข้อมูลที่มีอยู่เป็นข้อมูลเชิงลึก เพื่อเปลี่ยนข้อมูลซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มรายรับและลดต้นทุนจากการดำเนินงาน ท้ายเล่มยังเพิ่มช่องทางในการค้นคว้า รวมถึงเครื่องมือและแบบฟอร์มสำหรับนำกลยุทธ์การสร้างมูลค่าจากข้อมูลไปใช้ได้อีกด้วย

เรื่อง : อำภา น้อยศรี