[Featured Book]
The Secret Language of Color: Science, Nature, History, Culture, Beauty of Red, Orange, Yellow, Green, Blue, and Violet 
โดย Arielle Eckstut และ Joann Eckstut

“ทำไมสีจึงมีผลต่อความรู้สึกของมนุษย์และส่งผลอย่างไรบ้าง”  หนังสือเล่มนี้ตอบคำถามนี้ได้อย่างน่าสนใจ ด้วยการเล่าเรื่องราวและอธิบายความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่ของสีต่าง ๆ ในเชิงจิตวิทยา ที่มีผลต่ออารมณ์ การกระตุ้นจิตใจ และระบบความคิดของมนุษย์ เนื่องจากสีเป็นปรากฏการณ์ของแสงที่ตกกระทบวัตถุ สะท้อนผ่านอวัยวะอย่างม่านตา แล้วจึงประมวลผลเข้าสู่ระบบสมองส่วนที่มีบทบาทในการรับรู้ความรู้สึกต่างๆ การสั่งการเคลื่อนไหว (Motor Commands) การแยกแยะในด้านมิติต่าง ๆ (Spatial Visualization) ความคิด และภาษา จึงทำให้เกิดการรับรู้ของแต่ละสีที่แตกต่างกัน 

ยกตัวอย่างเช่น การที่สายตามนุษย์สามารถจับจ้อง ‘สีเหลือง’ ได้เป็นสีแรกนั้น เป็นเพราะระบบสายตาสามารถรับรู้คลื่นความถี่นี้ได้ไวกว่าลำแสงคลื่นอื่น ๆ ดังนั้นสีเหลืองจึงเป็นสีที่ให้ความรู้สึกโดดเด่น แตกต่าง และสง่างาม ดังเช่นในประวัติศาสตร์มนุษย์เลือกใช้สีเหลืองในชนชั้นสูง เช่น เสื้อผ้าของกษัตริย์ที่ทำมาจากทองคำ หมวกของนักบวชในศาสนาพุทธ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ‘สีเขียว’ ก็เป็นอีกคลื่นลำแสงที่น่าสนใจ ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย เพราะเป็นสีเดียวกับ คลอโรฟิลล์ หรือเม็ดสีแห่งธรรมชาติ เมื่อมนุษย์รับรู้ถึงลำแสงคลื่นนี้ก็จะทำให้นึกถึงธรรมชาติและความสงบ

ดังนั้นหากเราสามารถทำความเข้าใจเรื่องราวของแต่ละสีสันซึ่งมีนัยยะที่แตกต่างกันได้ อาจพบว่าบางโทนสีมีผลต่อความรู้สึกอย่างที่คาดไม่ถึง นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถเลือกใช้สีให้เข้ากับสภาวะอารมณ์หรือสถานที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการบำบัดจิตใจอย่างหนึ่งที่ทำได้อย่างง่ายดายด้วยตนเอง เช่น การบำบัดความเครียดด้วยการใช้วัตถุสีโทนเย็น หรือเพิ่มบรรยากาศความสนุกสนานด้วยสีโทนร้อน เป็นต้น 

[Book]
The House Gardener: Ideas and Inspiration for Indoor Gardens
โดย Isabelle Palmer

ผลวิจัยจากหลากหลายสำนักให้ผลตรงกันว่า การสร้างสภาพแวดล้อมในพื้นที่อาศัย รวมถึงโต๊ะทำงานให้มีสีเขียวของต้นไม้หรือของกระจุกกระจิก จะช่วยลดสภาวะความเครียดลงไปได้มากโข แล้วถ้าเราสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์สวนเล็ก ๆเหล่านั้นด้วยตัวเองล่ะ! ศิลปะการจัดสวนในโหลแก้ว รวมถึงกระถางต้นไม้ นอกจากจะช่วยให้ได้ฝึกสมาธิแล้ว ยังสร้างความผ่อนคลาย เป็นการบำบัดจิตใจจากความเครียดและความเหนื่อยล้าประเภทหนึ่ง หนังสือ The House Gardener: Ideas and Inspiration for Indoor Gardens สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และเรื่องราวเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่กระบวนการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ไปจนถึงเทคนิคการจัด ตัด ตกแต่ง และคัดสรรพืชพันธุ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้ส่งผลดีต่อจิตใจของผู้อยู่อาศัย

[Book]
Hopper
โดย Edward Hopper, Toms Llorens Serra และ Didier Ottinger
Edward Hopper เป็นที่รู้จักในนามของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานที่แสดงถึงความเหงาและโดดเดี่ยวของคนในเมือง เขาอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาในช่วงปี ค.ศ. 1882 -1967 ภาพวาดส่วนใหญ่ของเขาล้วนดึงดูดให้ผู้พบเห็นเกิดความฉงนสงสัยว่าบุคคลในภาพนั้นกำลังครุ่นคิดและมีความกังวลใจในเรื่องใด ผลงานเหล่านี้จึงเป็นหลักฐานในการมีอยู่ของ ‘โรคความเหงา’ ที่ได้กักขังมนุษย์มาแล้วอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ศิลปะก็ยังคงเป็นสิ่งที่สวยงามและเป็นทางออกหนึ่งในการปลดปล่อยพลังและความรู้สึกเสมอ

[Book]
Bright 2: Architectural Illumination and Light Installations  
โดย Clare Lowther และ Sarah Schultz

ในปัจจุบัน ‘แสง’ คืออาวุธอย่างหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบสิ่งรอบตัวให้มีความดึงดูด น่าสนใจ และมีผลต่อจิตใจของผู้ใช้งานได้อีกทางหนึ่ง หนังสือเล่มนี้บอกเล่าถึงแนวทางและตัวอย่างของการออกแบบแสงประดิษฐ์ในเชิงศิลปะและงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ และสามารถส่งความหมายของการออกแบบผ่านไปสู่จิตใจของผู้คนที่เข้ามาใช้พื้นที่ นอกจากนั้นยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน ความสวยงาม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้พบเห็น

[Article]
Wellness Hubs: New Millennial Lifestyle Spaces
โดย Petah Marian

จากผลการวิเคราะห์ของ UK Fitness Center พบว่าแนวโน้มการดูแลสุขภาพของคนยุคใหม่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน สถานที่ออกกำลังกายหลายแห่งในลอนดอนจึงมีการปรับรูปโฉมการออกแบบพื้นที่ให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ขายอาหาร เสื้อผ้า พื้นที่ทำงาน และการสร้างสังคมใหม่ ๆ เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาใช้เวลาในการพักผ่อนอย่างเต็มที่และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในบทความนี้ได้อธิบายถึงการออกแบบพื้นที่ดังกล่าวให้ดึงดูดผู้บริโภค สร้างความแตกต่าง และสามารถเสริมสร้างวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ให้มีสุขภาพกายและคุณภาพจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้สอดแทรกเรื่องราวของศิลปวัฒนธรรม เทคโนโลยี และความงามลงในการออกแบบของแต่ละแบรนด์ไว้อย่างน่าสนใจ
อ่านบทความออนไลน์ฉบับเต็ม https://www.wgsn.com/content/board_viewer/#/73554/page/1

เรื่อง : มาฆพร คูวาณิชกิจ พิรพร เขียวเขิน และ อินทนนท์ สุกกรี