[Featured Report]
Branded Cities Report

โดย The Future Laboratory

The Future Laboratory มีแนวคิดที่ต้องการให้เมืองมีความเป็นชุมชนมากกว่าองค์กร เพราะอีกไม่เกิน 30 ปี ความเป็นเมืองจะขยายใหญ่มากขึ้นด้วยการเชื่อมต่อของระบบการขนส่งที่ก้าวล้ำ จึงกลายเป็นคำถามที่น่าสนใจว่า ภาคธุรกิจควรทำอย่างไรถึงจะ “รู้จัก” ประชากรของเมืองอย่างแท้จริง และต้องลงทุนอย่างไรเพื่อให้เรื่องการพัฒนาเมืองและพื้นที่นั้นกลายเป็นความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกันของทุกส่วนฝ่าย Branded Cities Report ได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับเมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยภาคเอกชนไว้ 3 มุมมองที่น่าสนใจ ได้แก่ มุมมองที่ 1: The preferred city มีแนวโน้มว่าผู้บริโภคนิยมให ‘เอกชน’ เข้ามาพัฒนาระบบเมืองมากกว่า ‘เทศบาล’ เนื่องจากความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ของภาคเอกชนที่มีมากกว่า ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการร่างนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชากรได้อย่างแท้จริง

มุมมองที่ 2: The probable city เมืองที่ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังเอกชนสามารถเป็นจริงได้ เพราะประชาชนมักมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว (Trade-off) อันเป็นข้อมูลผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กับการใช้บริการของภาคเอกชน ทำให้ภาคเอกชนมีข้อมูลที่สะสมในฐานข้อมูลมากกว่า และสามารถนำมาใช้ต่อยอดพัฒนาเมืองได้

มุมมองที่ 3: The potential city การนำเสนอวิธีสร้างความเท่าเทียมไปพร้อมๆ กับการพัฒนาเมือง เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อำนาจในการวางระบบต่างๆ และเข้าถึงทรัพยากรตกไปอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 

[Book]
Brand-Driven City Building and the Virtualizing of Space (Research in Planning and Urban Design)
โดย Alexander Gutzmer 

การใช้ชีวิตประจำวันในทุกวันนี้ เราจะพบเห็นตราสัญลักษณ์หรือแบรนด์ต่างๆ มากมาย เดิมจะเน้นการโฆษณาเชิงธุรกิจและการค้าเป็นหลัก แต่ปัจจุบันเราเริ่มเห็นแบรนด์ต่างๆ เข้ามาปรับปรุงพื้นที่หรือย่านให้ดูน่าสนใจมากขึ้น ทว่ายังคงแฝงไปด้วยภาพลักษณ์ของแบรนด์นั้นๆ อยู่ ซึ่งหากตีความในบริบทที่เหมาะสม นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อแบรนด์เองแล้ว ก็ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่เพื่อส่วนรวมในระยะยาวอีกด้วย หนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างแบรนด์ใหญ่ในยุโรป คือ BMW ที่มีการพัฒนาพื้นที่ BMW Welt ในเมือง มิวนิก ประเทศเยอรมนี และ สร้าง Anting New Town ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปในรูปแบบเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น จนมีการให้คำจำกัดความว่าเป็น "global mass ornament" ซึ่งเริ่มมีการขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ จนอาจทำลายวัฒนธรรมท้องถิ่นและเปลี่ยนโฉมโลกของเราได้

[Book]
Destination Brands: Managing Place Reputation
โดย Nigel Morgan, Annette Pritchard และ Roger Pride

หลายต่อหลายครั้งเมื่อพูดถึงประเทศใดประเทศหนึ่งขึ้นมา ทุกคนมักจะมีภาพจำอยู่ในใจว่าประเทศนั้นต้องมีสัญลักษณ์หรือเอกลักษณ์อะไร สิ่งที่เป็นภาพจำเหล่านั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นตราสัญลักษณ์ของเมือง ที่ผ่านการคิดและวางแผนมาเป็นอย่างดี หนังสือเล่มนี้ทำการศึกษาความเป็นมาของแบรนด์ประจำเมืองผ่านกรณีศึกษาของแต่ละเมือง ทั้งในยุโรป อเมริกา แอฟริกา และเอเชียแฟซิฟิก ที่ผ่านการวางแผนด้านการท่องเที่ยว การตีความ และการวางแผนการตลาดมาแล้วอย่างดี

[Book]
The IKEA Edge: Building Global Growth and Social Good at the World’s Most Iconic Home Store

โดย  Anders Dahlvig 

อิเกีย ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ผู้เปลี่ยนพฤติกรรมนักบริโภคยุคใหม่สู่กระบวนการเซอร์วิสตัวเอง ตั้งแต่จดรหัสสินค้า เดินหาของที่คลัง และขนส่งของไปเพื่อประกอบเองที่บ้าน เบื้องหลังกลยุทธ์คือการดึงให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในกระบวนการกระจายสินค้าเพื่อประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ หนังสือ The IKEA Edge รวบรวมประสบการณ์ตรงของอดีตซีอีโอที่บอกเล่านโยบายหลายอย่างของอิเกียที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนามาตรฐานในหมู่คู่ค้า เช่น การหาวิธีแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนความหลากหลายในองค์กร และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเมืองแวดล้อม รวมถึงการยอมรับบทบาทของภาคธุรกิจที่จะต้องมีส่วนร่วมกับองค์กรของรัฐในการสร้างเศรษฐกิจเสรี ชุมชนธุรกิจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในสังคม

เรื่อง : ทรงวาด สุขเมืองมา และ เบญจวรรณ ระงับภัย