แพลตฟอร์มที่เอื้อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของบ้านกับสมาชิกใหม่ต่างวัยอย่าง Co-Habit คือผลงานการออกแบบของพิมพิพัฒน์ ห้องดุลย์ สถาปนิกผู้ร่วมก่อตั้ง Primary Workshop สตูดิโอสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน หนึ่งในทีมจากโครงการ Designing Impact Program 2017 แพลทฟอร์มที่ช่วยหาที่พักอาศัยหรือพื้นที่ทำงานระยะยาว ที่คนต่างวัยสามารถอาศัยร่วมกัน โดยทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในระดับที่พอเหมาะ และยังสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตเดี่ยวๆ อย่างไม่เดียวดายของผู้สูงอายุ โดยจับคู่ผู้เช่าและเจ้าของบ้านสูงวัยตามลักษณะพื้นที่ ความสนใจพื้นฐาน รูปแบบการใช้ชีวิต และผลประโยชน์ร่วมระหว่างผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนหนังสือเล่มโปรด มื้อเช้าตำรับโบราณ การแบ่งปันความรู้เรื่องเทคโนโลยี หลากหลายกิจกรรมใหม่ระหว่างวัย ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่อิ่มท้องพร้อมอิ่มใจ เป็นผลพลอยได้สำคัญนอกเหนือจากการมีที่อยู่และที่ทำงานของทั้งเจ้าบ้านและสมาชิกใหม่

โอกาสที่เห็นจากสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยคืออะไร
สังเกตเห็นว่าคนโสดเยอะขึ้นและนิยมการอยู่คนเดียวจนแก่ เราเลยอยากออกแบบสิ่งที่ตอบโจทย์ตรงนี้ เพราะวันหนึ่งเราอาจจะได้เป็นผู้ใช้เองได้ จากโจทย์ของโครงการคือการออกแบบในอีก 33 ปีข้างหน้า เรามองเห็นโอกาสจากคนในวัยเดียวกันวันนี้ ว่าจะเป็นคนโสดที่กลายเป็นผู้สูงอายุในอนาคต ด้วยความเป็นสถาปนิกเลยอยากออกแบบบ้านเพื่อคนโสดที่อยู่ได้อย่างมีความสุข 

เราอยากได้ลองออกแบบสิ่งที่คิดว่า เราเองคือลูกค้า ออกแบบจากความต้องการของเราเอง ไม่ได้เป็นการออกแบบในเชิงธุรกิจหรือการออกแบบเชิงพานิชย์ แต่เป็นการออกแบบจากสิ่งที่คิดว่าเป็นความต้องการจริงๆ ของผู้ใช้งาน กลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ  

มุมมองใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการ Designing Impact Program
สิ่งที่ได้คือการลงพื้นที่ไปคุยกับผู้ใช้จริง ค้นพบว่า ผู้สูงวัยไม่ได้ต้องการบ้าน แต่ต้องการบางอย่างที่มาเติมเต็ม จากที่เราเป็นสถาปนิกเราคิดว่าเราต้องออกแบบบ้านอย่างเดียว แต่พอคุยกับผู้สูงวัยพบว่า ความลับของการอายุยืนคือการได้มีปฏิสัมพันธ์กับการทำกิจกรรม โดยมีบ้านเป็นเครื่องมือ มุมมองใหม่นี้เปิดให้เราเห็นว่าจากเดิมที่มุ่งคิดอย่างเดียวว่าจะแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่มี แต่สุดท้ายสามารถแก้ปัญหาด้วยองค์ความรู้อย่างอื่นเช่นกัน 

การเข้ามาในโครงการ Designing Impact Program เราจะต้องลองคิดจากข้อมูลผู้ใช้งานจริง ต้องลองดูว่าเขาคิดอย่างไร มีการใช้ชีวิตอย่างไร โดยเฉพาะสังคมไทยที่มีความสัมพันธ์ของคนต่างวัยที่ละเอียดอ่อน ทำให้จากที่คิดว่าจะต้องออกแบบบ้านในตอนแรก ก็คิดว่าสิ่งสำคัญมากกว่าบ้านก็คือสิ่งที่เติมเต็มความสัมพันธ์ระหว่างช่วงอายุ เป็นสิ่งพิเศษที่เราต้องออกแบบมาเติมเต็มช่องว่างในใจของผู้อยู่อาศัย จะโสดหรือไม่โสดก็ตาม แต่การเติบโตและมีอายุยืนได้ด้วยสุขภาพจิตที่ดีก็ได้มาผ่านการมีปฏิสัมพันธ์และการได้ทำกิจกรรม 

ความท้าทายของการออกแบบในโครงการ Designing Impact Program
ในตอนแรกที่เราเป็นสถาปนิก เราเป็นศิลปิน ตอนแรกคิดว่ามันเป็นโอกาสในการที่เราสามารถออกแบบโดยไม่มีเรื่องของเชิงพาณิชย์เข้ามา แต่พอเข้าร่วมโครงการแล้วก็พบว่าไม่ได้เป็นการออกแบบตามใจที่เราอยากออกแบบ แต่สิ่งที่เราออกแบบต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วย คืองานออกแบบต้องมาจากความต้องการจริงๆ งานที่ออกมาในท้ายที่สุดจึงเป็นการบอกว่าเราไม่ได้ทำได้เท่าเดิม แต่เราทำได้มากกว่าที่เราคิดไว้ เปิดประตูมากขึ้น นำความคิดของเราไปเพิ่มเป็นแพลทฟอร์ม เราก็ศึกษาเพิ่มเติม ซื้อหนังสือ เป็นความท้าทายที่น่าสนุก

ความสนุกของโครงการนี้คืออะไร
เราได้เปิดประตูอะไรที่เราไม่เคยคิดถึงมาก่อน จากทั้งชีวิตที่คิดมาตลอดว่าทำงานสถาปนิกให้ดีที่สุด แม้อาจจะยังไม่เก่ง แต่ทำก่อน แต่พอเข้าโปรแกรมนี้ก็เห็นว่าเราก็ทำอย่างอื่นได้นะ เช่น ด้านธุรกิจ เจอความเป็นไปได้ใหม่ แม้จะยังไม่รู้ว่าทำได้ไหม กลายเป็นเหมือนการเข้าเรียนอีกสาขาหนึ่ง ได้เปิดตัวเองสู่ในสิ่งที่ทั้งชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะทำ จากที่เรียนมาถูกปลูกฝังว่าจบแล้วต้องเป็นสถาปนิกเท่านั้น แต่ก็ได้เปลี่ยนทัศนคติในการคิด  

คำว่า Impact ในนิยามของคุณคืออะไร
การออกแบบที่ไม่ใช่เพื่อใครคนหนึ่ง แต่เป็นเพื่อทุกคน พิมอยากออกแบบสิ่งที่พิเศษ ออกแบบมาเพื่อต่อยอดให้เกิดสิ่งดีๆ ขึ้นได้ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

FB: https://www.facebook.com/DesigningImpactProgram/

Website: https://dip.tcdc.or.th/th/