HOW TO


เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์

มีความหวังอย่างมีสติ ทำอย่างไรให้พร้อมรับมือกับความกลัว

ฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการยับยั้งความกลัวและสร้างความหวังให้ตัวเอง ในยามที่ความตื่นกลัวโรคระบาดส่งผลร้ายแรงต่อสภาพจิตใจของเรา

3k 2 Min. Read

ทางไปของพลาสติก ที่กลับมาพร้อมโควิด-19

เมื่อโควิด-19 พาพลาสติกกลับเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันอีกครั้งด้วยความจำเป็น เราจะจัดการและอยู่กับมันอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “แก้ปัญหาหนึ่งได้ แต่กลับไปเพิ่มอีกหนึ่งปัญหา”

3k 3 Min. Read

มุมชวนคิดสู่การปรับตัวท่ามกลางวิกฤต

ตักตวงความรู้ไปกับวัตถุดิบทางความคิดที่นำเสนอตั้งแต่การเปลี่ยนบ้านให้เป็นที่ทำงานแสนยืดหยุ่น บทสรุปองค์ความรู้สำหรับเตรียมพร้อมฟื้นธุรกิจหลังโรคระบาด และอีกหลากหลายโอกาสสำหรับการกลับมาของเศรษฐกิจ

2k 4 Min. Read

แผนการตลาดฉบับฉุกเฉิน

เราคงไม่เคยคาดคิดว่าวันหนึ่ง เสียงไอค่อก ไอแค่ก ของผู้คนในสังคมจะกลายเป็นเสียงสัญญาณสำคัญที่บอกให้ผู้ผลิต

3k 6 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อพร้อมรับมือกับโรคระบาด

พบกับหลากหลายวัตถุดิบทางความคิดที่เหมาะสำหรับการไม่เข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยง หลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรค์ หรือแม้กระทั่งการเก็บตัวอยู่ในที่พักอาศัย…อีกหนึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดและยังช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ดีในสถานการณ์เช่นนี้

4k 4 Min. Read

กินดีอยู่ดีเมื่อต้องกักตัว

“กักตัวอย่างไรให้สุขภาพดี” ชวนไปสร้างสุขภาวะดี ๆ ท่ามกลางสภาวะตึงเครียด ทั้งการเตรียมอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ การขยับร่างกาย และบริหารสุขภาพจิต เพื่อให้เราได้สุขภาพดีทั้งกายและใจไปพร้อมกัน

4k 4 Min. Read

ใช้งานออกแบบในภาครัฐอย่างไรให้สร้างสรรค์

13 ปีที่แล้ว เฮเลน คลาร์ก หัวเรือใหญ่ของสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ได้เข้าพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของไทยเกี่ยวกับการนำนวัตกรรมมาใช้ในภาครัฐ และอ้างถึง Design Thinking หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาการบริการภาครัฐให้ดีขึ้นจากการนำเอากระบวนการคิดนี้มาใช้

4k 6 Min. Read

ฮาวทูสร้าง “อีสาน” ให้เป็นภูมิภาคที่มีแต่ความสร้างสรรค์

ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ที่เมื่อผสมผสานกับทัศนคติที่มองทุกสิ่งเป็นไปได้ของคนอีสาน และการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกที่มีการกระจายตัวสูง อาจทำให้อีสานก้าวสู่การเป็นภูมิภาคสร้างสรรค์ได้ง่ายขึ้น

4k 2 Min. Read

ข้าวเหนียวหอมนาคา...ทางเลือกใหม่ของชาวนาอีสาน

ข้าวสายพันธุ์ใหม่ ที่ถูกคิดค้นให้ทนน้ำท่วมฉับพลัน ทนแล้ง และทนโรค ซึ่งตอบโจทย์ชาวนาหน้าแล้งเป็นอย่างดี จนถูกขนานนามว่าเป็นข้าวเหนียวสะเทินน้ำสะเทินบกสายพันธุ์แรกของไทย

5k 2 Min. Read

มุมชวนคิดสู่ความเป็นอีสานที่สร้างสรรค์

ชวนอ่านหนังสือ ดูหนัง และค้นหาบทความใหม่ ๆ ที่จะทำให้คุณรู้จักอีสานมากขึ้น

3k 3 Min. Read

ยิ่งสูง ยิ่งเขียว...ชวนเปลี่ยนดาดฟ้าร้อนร้างเป็นสวนผักอิ่มเย็น

พบขั้นตอนการเปลี่ยนดาดฟ้าและระเบียงห้องธรรมดาของคนเมืองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดย่อมหรือแม้แต่ “แปลงผักส่วนตัว”

6k 3 Min. Read

มุมชวนคิดกับการใช้ชีวิตแนวตั้ง

หลากหลายเรื่องราวจากมุมมอง แนวคิด และวิถีชีวิต บนสิ่งปลูกสร้างแนวตั้ง

5k 3 Min. Read
See More