HOW TO


เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์

มุมชวนคิดช่วยขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่

พบกับวัตถุดิบทางความคิดหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยให้เราเข้าใจความสำคัญของการถ่ายทอดสดในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น

4 Min. Read

มุมชวนคิดสู่การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์

พบกับองค์ความรู้ที่จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจถึงการพัฒนาเมืองผ่านแบรนด์ต่าง ๆ ที่กลายมาเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญที่สำคัญและมีผลกระทบต่อบ้านเมือง

3 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อเสริมสร้างธุรกิจกับวัฒนธรรมฮิปฮอป

ค้นพบสารคดีและหนังสือเจ๋ง ๆ ของชาวแร็ปเปอร์ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลึกลงไปถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมฮิปฮอป

3 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน

พบกับหนังสือ ภาพยนตร์สารคดี และงานวิจัย ที่จะช่วยให้เราเข้าใจหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น

3 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อการเรียนรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์

พบกับสื่อความรู้หลากหลายในรูปแบบหนังสือ นิทรรศการ หรือแม้แต่ทีวี ซีรีส์ ที่นำเสนอความฉลาดและความล้ำหน้าของปัญญาประดิษฐ์

4 Min. Read

Brief DD Design Brief วิธีสร้างบรีฟงานที่ดี

บรีฟ ดีดี ช่วยสร้างบรีฟงานที่ดีต่อลูกค้า และดีต่อนักออกแบบ

1 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

พบกับสื่อความรู้หลากหลายในรูปแบบหนังสือ สารคดีและเว็บไซต์ ที่จะทำให้เราเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มากขึ้น

3 Min. Read

เรียนเก่งใช่ว่าทำงานเป็น

พบกับหนังสือและภาพยนตร์ที่ทำให้เราต้องคิดทบทวนอีกครั้งถึงปัญหาของระบบการศึกษาอย่างจริงจัง ทั้งในประเทศไทยและอเมริกา

3 Min. Read

มุมชวนคิดสร้างความใกล้ชิดของคนต่างวัย

พบกับสื่อความรู้หลากหลายในรูปแบบหนังสือและภาพยนตร์สารคดี ที่ช่วยเปิดมุมมองเกี่ยวกับคนเจเนอเรชันซี

3 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อสังคมแห่งการแบ่งปัน

พบกับสื่อความรู้หลากหลาย ที่นำเสนอแง่มุมต่างๆ ของความเอื้อเฟื้อและการแบ่งปันซึ่งกันและกัน

3 Min. Read

Designing Impact Weekend: “DIY For elderly” เวิร์กช็อปสร้างสรรค์เพื่อสังคมผู้สูงอายุ

สรุปบรรยากาศเวิร์กช็อปดีๆ จากทีม Sintorn7 ที่จะช่วยสร้างสรรค์ฺการออกแบบเพื่อสังคมผู้สูงอายุ

3 Min. Read

DIP2017: พูดคุยกับ Sintorn7 ว่าด้วยแพลทฟอร์มที่เติมเต็มพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุ

Sintorn7 เล่าถึงที่มาของโปรเจกต์ Faith for Fund แพลตฟอร์มที่ชวนทุกคนมาต่อเติมพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุ

4 Min. Read
See More