HOW TO


เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์

มุมชวนคิดสู่การมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง

เมื่อทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวล้วนส่งผลต่อสภาพจิตใจและความรู้สึกของมนุษย์ เปิดโลกแห่งจิตใจไปกับหนังสือและบทความหลายชิ้นที่มาพร้อมกับแนวทางสู่การมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง

4 Min. Read

Anti-Anxiety Remedy...10 ขั้นตอนคลายกังวลโดยไม่ต้องพึ่งยา

พบกับมุมมองคลายกังวลง่าย ๆ โดยที่ไม่ต้องไปพบจิตแพทย์ กับ 10 ขั้นตอนที่จะช่วยผ่อนคลายอาการเบื้องต้นไม่ให้ลุกลามจนกลายเป็น ‘โรควิตกกังวล’

3 Min. Read

Therapeutic Design บรรเทาอาการป่วยด้วยการออกแบบ

Therapeutic Design ศาสตร์แห่งการออกแบบที่มีเป้าหมายเพื่อการรักษาโรค เช่นการออกแบบสถานรักษาพยาบาลอย่างถูกหลักเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบำบัดให้ผู้ป่วยหายดีและสร้างความรู้สึกที่ดี ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะสำหรับคนไข้ แต่ยังรวมถึงครอบครัวหรือผู้ดูแลผู้ป่วยด้วย

3 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อส่งเสริมธุรกิจงานฝีมือ

พบกับหนังสือและวัตถุดิบทางความคิดหลากหลายที่จะพาไปรู้จักกับ ‘งานคราฟต์’ ทั้งของไทยและทั่วโลก ตั้งแต่กระบวนการคิด วิธีออกแบบ การทำธุรกิจงานฝีมือ ตลอดจนการเปิดตลาดงานคราฟต์ใหม่ๆ ที่นำภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตยุคใหม่มากยิ่งขึ้น

3 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยว

เปิดโลกกว้างไปกับนิตยสาร หนังสือ และสารคดีจาก Netflix ที่หยิบยกประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวมานำเสนอในแง่มุมใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ค้นคว้าว่า โลกแห่งการท่องเที่ยวยังมีอะไรที่น่าค้นหาอีกเพียบ

4 Min. Read

มุมชวนคิดสู่การสร้างธุรกิจจากวัฒนธรรม

พบกับวัตถุดิบทางความคิดที่จะพาไปทำความรู้จักกับวิวัฒนาการทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนการ ‘ลอกเลียน’ ‘หยิบยืม’ และ ‘ผสมผสาน’

4 Min. Read

มุมชวนคิดช่วยขับเคลื่อนธุรกิจยุคใหม่

พบกับวัตถุดิบทางความคิดหลากหลายรูปแบบที่จะช่วยให้เราเข้าใจความสำคัญของการถ่ายทอดสดในยุคดิจิทัลได้ดียิ่งขึ้น

4 Min. Read

มุมชวนคิดสู่การพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์

พบกับองค์ความรู้ที่จะช่วยให้รู้จักและเข้าใจถึงการพัฒนาเมืองผ่านแบรนด์ต่าง ๆ ที่กลายมาเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญที่สำคัญและมีผลกระทบต่อบ้านเมือง

3 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อเสริมสร้างธุรกิจกับวัฒนธรรมฮิปฮอป

ค้นพบสารคดีและหนังสือเจ๋ง ๆ ของชาวแร็ปเปอร์ ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลึกลงไปถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมฮิปฮอป

3 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน

พบกับหนังสือ ภาพยนตร์สารคดี และงานวิจัย ที่จะช่วยให้เราเข้าใจหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนได้ดียิ่งขึ้น

3 Min. Read

มุมชวนคิดเพื่อการเรียนรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์

พบกับสื่อความรู้หลากหลายในรูปแบบหนังสือ นิทรรศการ หรือแม้แต่ทีวี ซีรีส์ ที่นำเสนอความฉลาดและความล้ำหน้าของปัญญาประดิษฐ์

4 Min. Read

Brief DD Design Brief วิธีสร้างบรีฟงานที่ดี

บรีฟ ดีดี ช่วยสร้างบรีฟงานที่ดีต่อลูกค้า และดีต่อนักออกแบบ

1 Min. Read
See More