ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดถือเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่คนกว่า 1 พันล้านคนต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและแห้งแล้งของประเทศเอธิโอเปีย ที่ซึ่งแหล่งน้ำสะอาดเป็นสิ่งหายากเพราะกว่าจบพบแหล่งน้ำดื่มสักแห่งก็ต้องเดินทางกันไกลหลายชั่วโมงผ่านเส้นทางที่อันตรายและแหล่งน้ำที่พบก็มักเต็มไปด้วยสิ่งปนเปื้อน

หลายหน่วยงานพยายามหาทางยื่นมือเข้ามาช่วยหาทางแก้ไขปัญหา รวมไปถึงสถาปนิกชาวอิตาเลียนอย่าง Arturo Vittori พร้อมกับทีมนักออกแบบจาก Architecture and Vision ที่เป็นหนึ่งในองค์กรเอกชนที่เข้าไปช่วยเหลือเรื่องน้ำสะอาดในประเทศเอธิโอเปียโดยใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบเป็นหัวใจสำคัญในการทำงาน

Vittori นำเสนองานออกแบบที่มีชื่อว่า Warka Water Tower หรือ หอคอยกักเก็บน้ำสำหรับเก็บรวบรวมน้ำสะอาดจากอากาศ เป็นหอคอยที่ทำจากโครงสร้างไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุที่ราคาไม่แพง หาได้ง่าย และสะดวกต่อการก่อสร้าง มีหลักการทำงานโดยจะคอยเก็บไอน้ำในอากาศจากฝน หมอก หรือ น้ำค้าง ให้เข้ามาอยู่ในหอคอย จากน้ันก็ทำให้ควบแน่นผ่านตาข่ายโพลีเอสเตอร์ด้านในเพื่อเปลี่ยนสภาพให้กลายเป็นหยดน้ำที่สามารถเก็บเอาไว้ใช้บริโภคได้ในที่สุด

Warka Water Tower เป็นงานออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณีท้องถิ่น และต้น Warka ซึ่งเป็นต้นไม่ท้องถิ่นของเอธิโอเปีย กุญแจสำคัญของความสำเร็จในงานออกแบบชิ้นนี้คือการเป็นที่กักเก็บน้ำที่ผู้คนในชุมชนสามารถเป็นเจ้าของและใช้งานได้เองโดยไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก กลายเป็นชุมชนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองและเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ที่มาภาพ: designboom.com

ที่มา: warka water towers collect clean drinking water from the 'lakes in the air' โดย Michael King จาก designboom.com

เรื่อง: ณัฐชา ตะวันนาโชติ