เอสซี แอสเสท ออกแบบตกแต่งออฟฟิศใหม่ เปิด Co.Lab หรือ Co-working space บนชั้น 14 อาคารชินวัตร 3 บนพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม. เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร #SKYDIVE ซึ่งมาจากแนวคิดที่ว่าการที่คนจะโดดร่มลงมาได้ ต้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และทุกคนในทีมต้องช่วยกัน และรอดไปด้วยกัน  

โดยมีหัวใจหลัก ๆ คือ 4C ได้แก่ #Care ใส่ใจเพื่อน รู้ใจลูกค้า ซึ่งเป็นจุดแข็งของ SC อยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องที่ปลูกฝังกันมานาน #Courage กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ นำเสนอสิ่งใหม่ #Collaboration ทำงานร่วมต่างแผนก ต่างบริษัท มุ่งไปสู่จุดหมายร่วมกัน #Continuous improvement เรียนรู้สิ่งใหม่ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนานในการทำงาน ให้เป็นที่พบปะของพนักงานต่างแผนกที่อาจจะไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้โซลูชั่นที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด นำไปสู่การเป็นผู้นำ Living Solution Provider อย่างแท้จริง

ทีมทำงาน พยายามหาตัวตน ความต้องการที่แท้จริงหรือซ่อนอยู่ ของคนทำงาน ใน SC ทั้งสัมภาษณ์ สังเกตุพฤติกรรม ทำความเข้าใจกันเพื่อปั้นโจทย์ออกมา ร่วมกัน Programming พื้นที่นี้ต้องสนับสนุนการทำงานร่วมกันเพื่อต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ กว่า 80 ชั่วโมงการประชุม ในกว่า 17 เดือน จึงถือกำเนิดเป็น Co.Lab แห่งนี้ เพราะบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานเป็นปัจจัยสำคัญ รูปแบบการตกแต่งจึงเน้นการเปิดโล่งเพื่อลดขอบเขตที่กั้นระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับพนักงานเองด้วย ทุกคนสามารถทำงานเชื่อมกัน กล้าคิดกล้าคุยกันมากขึ้น 

โดย Co.Lab นี้เปิดให้พนักงานเอสซี แอสเสท รวมถึงคู่ค้า และ Partner ทางธุรกิจ (เข้ามาพร้อมกับพนักงาน) ได้เข้ามาใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 8:30 – 20:30 น. โดยจะปิดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยจะมีน้ำ ขนม และ wi-fi บริการฟรี มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  Hotdesk  พื้นที่นี้ต้องมีแสงธรรมชาติ มีวิวดี เหมือนอย่างที่บอกทุกคนมีโอกาสใช้ได้ Prime Area เท่าๆกัน เปลี่ยนได้ตลอด Town hall ซึ่งเหมาะกับการประชุมขนาดใหญ่ไม่เกิน 90 คน, Simulation room ซึ่งเป็นห้องที่กว้างถึง 120 ตร.ม. และเพดานสูง 5 ม. คอนเซป ห้องทำเพื่อใช้ทดลอง เลอะได้ ยืดหยุ่นได้ มี double space ที่จะสามารถนำผลงานออกแบบบนจอ มาทำให้เห็นจริง ๆ ได้ในห้องนี้,  VOC  ระดมความคิด ใช้เก้าอี้ lab stool ไม่มีโต๊ะ ผนังเขียนได้รอบ คิดอะไรออกลุกขึ้นเขียนสิ่งที่คิดได้ตลอด และ Meeting bar ช่วงที่กินขนมเป็นช่วง relax ที่สุด คุยกันได้อย่างเป็นธรรมชาติ   รวมทั้งมีโต๊ะทำงานหลากหลายแบบซึ่งเหมาะทั้งสำหรับทำงานคนเดียว ทำงานเป็นกลุ่มเล็กหรือใหญ่, ห้องคุยโทรศัพท์, มุมอ่านหนังสือ, ล็อคเกอร์ และยังมีโซนเอ้าท์ดอร์ที่สามารถออกไปนั่งทำงานไป ชมวิวเมืองไป เผื่อไอเดียจะกระฉูดขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่พนักงานต้องการไม่เฉพาะแค่ออฟฟิศใหม่ ๆ สวย ๆ แต่ยังรวมไปถึงสิ่งละอันพันละน้อยที่มีผลต่อการใช้ชีวิตในที่ทำงานของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น การแต่งกายที่เปิดกว้างตามสไตล์ของแต่ละคน เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น อาหารกลางวันฟรีทุกวันพฤหัสฯ ที่ 1 และ 3 ของสัปดาห์ในแต่ละเดือน และ วันศุกร์สิ้นเดือนพนักงานสามารถเลิกงาน เวลา 16.00 น. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหารถติด และ มีเวลาใช้ความสุขกับครอบครัวมากขึ้น เป็นต้น