ADVERTORIAL


ไม่ใช่แค่เรื่องในบ้าน แต่คือผลรวมของย่านที่ยั่งยืน

การออกแบบพื้นที่สาธารณะในชุมชนใกล้บ้านเป็นโครงการวิจัย ศึกษาและพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางเพื่อสร้างโมเดลที่อยู่อาศัยซึ่งตอบรับการเติบโตของชุมชนเมือง

3 Min. Read

Delphi: เมื่ออสังหาริมทรัพย์คิดมุมกลับ จับมือกับภาคการศึกษาเพื่อออกแบบเรื่องรอบรั้ว

“ความน่าอยู่” ไม่ใช่แค่เรื่องในรั้ว แต่ยังรวมไปถึงความเป็นย่าน ในพื้นที่รอบรั้วที่ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้

4 Min. Read

ขอเชิญร่วมฟังงาน “Worst of the best งานทอล์คที่เหล่า The Best จะมาเล่าอีกด้านของเส้นทางสู่ความสำเร็จ”

พบกับ Speakers ผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงต่างๆ พร้อมแลกเปลี่ยนเรื่องราวการเป็น The Best ของตัวเขาเอง

1 Min. Read