ภาษาไทย | English
http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&showFlipBtn=true&documentId=120130095322-d442d8e7b60a47699e258191aced982d&docName=ct-magazine-29&username=Creativethailand&loadingInfoText=Creative%20Thailand%20agazine&et=1367397395287&er=13

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 3 ฉบับที่ 5

30 มกราคม 2555 | อ่าน 16770

Share

ไม่หวานอย่างที่คิด

มีหลายครั้งในประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกว่า ร้านกาแฟเกี่ยวข้องกับความสว่างไสวทางปัญญา ที่ลอนดอน ร้านกาแฟเป็นสถานที่เพื่อการถกเถียงทางการเมืองอย่างเสรี  ที่ปารีสคือแหล่งรวบรวมนักคิด นักเขียน และนักปรัชญา ที่ยังคงทิ้งมรดกทางความคิดไว้มากมาย แต่ทุกวันนี้ ความหลงใหลในรูปรสของเครื่องดื่มและบรรยากาศ ได้ขยายตัวและปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่กว้างขวางในระดับที่นักปฏิวัติในฝรั่งเศสก็คงจะนึกไม่ถึง 

เพราะที่เคียงข้างมากับถ้วยกาแฟ คือ ขนมหวานนานาชนิดที่มีรูปลักษณ์และสีสันซึ่งสร้างความเพลิดเพลิน และรื่นรมย์เข้ามาแทนที่บรรยากาศแห่งความตึงเครียด รูปโฉมใหม่ของร้านกลายเป็นธุรกิจที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้คนในเมือง มันเป็นทั้งที่ประชุม ทำงาน และพูดคุย ร้านกาแฟและเบเกอรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตในเมือง และยังเป็นสัญลักษณ์ของการลงทุนและการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่สนใจในการคิดค้นและปรุงแต่งเมนูเครื่องดื่มและขนมหวานต่างๆ ให้เป็นเอกลักษณ์

การสร้างธุรกิจด้วยใจรักนั้นไม่ใช่เงื่อนไขเดียวที่จะประสบความสำเร็จ ทักษะและพรสวรรค์ในการปรุงแต่งต้องมาพร้อมกับทักษะในการบริหารจัดการ ความเข้าใจในทิศทางของตลาด สิ่งสำคัญคือคุณภาพของความรู้จริงที่จะนำไปสู่ความแตกต่างของสินค้าและบริการที่ถูกนำเสนอต่อลูกค้า เพราะนอกเหนือจากสูตรการผลิตแบบดั้งเดิมแล้ว มาตรฐานการผลิตก็จำเป็นต้องถูกยกระดับด้วย

ข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งก็คือ แรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะส่งให้พวกเขาเป็นกลไกใหม่ในการขยับเขยื้อนเศรษฐกิจภายในประเทศ (Domestic Growth) การส่งเสริมมาตรการทางการเงิน ภาษี และการลงทุนของสถาบันการเงิน ที่เอื้ออำนวยให้ผู้ประกอบการรุ่นใหมก้าวเข้าสู่ธุรกิจอย่างมั่นคงต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญมาก เช่น ในสหรัฐฯ  ที่กลุ่ม “เงินร่วมลงทุน” (Venture Capital) มักจะเป็นพระเอกซึ่งส่งให้นักศึกษาอย่าง มาร์ก ซักเคอร์เบิร์กกับเฟซบุ๊ก หรือพนักงานบัญชีกับจอร์จทาวน์ คัพเค้ก ก้าวสู่ธุรกิจระดับโลก หรือการที่รัฐบาลในหลายๆ ประเทศต่างทุ่มเทอย่างหนักเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ เช่น ที่เกาหลีใต้สนับสนุนด้วยมาตรการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยให้สิทธิพิเศษกับการย้ายธุรกิจออกนอกเขตเมืองหลวงและปริมณฑล ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเป็นเวลา 6 ปี และลดลงอัตราร้อยละ 50 ต่อไปอีก 3 ปี ขณะที่การก่อตั้งธุรกิจใหม่ในพื้นที่และสาขาธุรกิจที่กำหนด จะได้รับการลดภาษีลงร้อยละ 50 ในช่วง 4 ปีแรก ส่วนรัฐบาลสิงคโปร์มีอัตราภาษีที่ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้ และมีการยกระดับมาตรฐานการประกอบการ เช่น การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 หรือขอรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ แต่ต้องไม่เกิน 5,000 ดอลล่าร์สิงคโปร์

โลกนั้นเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกวัน เห็นได้จากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการกินอยู่ของผู้คน สิ่งเหล่านี้เป็นห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจที่เราไม่เพียงแต่ต้องสังเกตให้เห็น แต่ยังต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างสูงสุด เพราะสำหรับคนที่เข้าใจและลงมือทำอย่างรู้จริงแล้ว  อนาคตข้างหน้าย่อมมีความหวานรออยู่เสมอ

ในเล่มพบกับ...

The Object…Pierre Harme - Nothing is ever created in the same way
Classic Item…Cupcake ความหวานถ้วยใหม่ที่คุ้นเคย
Cover Story…We love Sweets ปรากฏการณ์ใหม่ของคลื่นแห่งความหวาน
Insight…กับดักไขมันต่ำ
Creative Entrepreneur…W by หวานละมุน

ดาวน์โหลดใบสมัคร นิตยสาร Creative Thailand

สถานที่จัดวางนิตยสารรายเดือนฉบับแจกฟรี Creative Thailand

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 7

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 6

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 5

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 4

นิตยสาร Creative Thailand ปีที่ 5 ฉบับที่ 3